Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwala Nr XXI/172/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia 03-Lut-2020 Odsłon: 211
Uchwala Nr XXI/171/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle 03-Lut-2020 Odsłon: 464
Uchwala Nr XXI/170/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja o 03-Lut-2020 Odsłon: 266
Uchwala Nr XXI/169/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok 03-Lut-2020 Odsłon: 271
Uchwala Nr XXI/168/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach 03-Lut-2020 Odsłon: 319
Uchwala Nr XXI/167/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2020 03-Lut-2020 Odsłon: 214
Uchwala Nr XXI/166/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Tarnowiec na realizację zadania zarządzania drogami po 03-Lut-2020 Odsłon: 195
Uchwala Nr XXI/165/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia Gmienie Tarnowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 4+750 - 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R 03-Lut-2020 Odsłon: 226
Uchwala Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 03-Lut-2020 Odsłon: 207
Uchwala Nr XXI/163/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 03-Lut-2020 Odsłon: 227