Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXIX/220/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 09-Wrz-2020 Odsłon: 70
Uchwała Nr XXIX/219/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy 09-Wrz-2020 Odsłon: 104
Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla 09-Wrz-2020 Odsłon: 90
Uchwała Nr XXIX/216/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Jaśle 09-Wrz-2020 Odsłon: 70
Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku 09-Wrz-2020 Odsłon: 73
Uchwała Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027 09-Wrz-2020 Odsłon: 57
Uchwała Nr XXIX/214/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 09-Wrz-2020 Odsłon: 74
Uchwała Nr XXIX/213/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 09-Wrz-2020 Odsłon: 90