Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXX/226/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu grantowego pn. " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 11-Wrz-2020 Odsłon: 188
Uchwała Nr XXX/225/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do ś 11-Wrz-2020 Odsłon: 170
Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 11-Wrz-2020 Odsłon: 174
Uchwała Nr XXX/223/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Odziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistyczn 11-Wrz-2020 Odsłon: 187
Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby in 11-Wrz-2020 Odsłon: 163
Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 11-Wrz-2020 Odsłon: 149