Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIV/260/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na 07-Gru-2020 Odsłon: 115
Uchwała Nr XXXIV/259/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec 07-Gru-2020 Odsłon: 110
Uchwała Nr XXXIV/258/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu r 07-Gru-2020 Odsłon: 113
Uchwała Nr XXXIV/256/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na 07-Gru-2020 Odsłon: 111
Uchwała Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska 07-Gru-2020 Odsłon: 107
Uchwała Nr XXXIV/254/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Sk 07-Gru-2020 Odsłon: 120
Uchwała Nr XXXIV/253/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 3+378 - 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska 07-Gru-2020 Odsłon: 115
Uchwała Nr XXXIV/252/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu 07-Gru-2020 Odsłon: 108
Uchwała Nr XXXIV/251/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dró 07-Gru-2020 Odsłon: 171
Uchwała Nr XXXIV/250/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 - 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bież 07-Gru-2020 Odsłon: 97