Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXVI/271/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 23-Gru-2020 Odsłon: 98
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2021 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XXXVI/270/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. 23-Gru-2020 Odsłon: 191
Uchwała Nr XXXVI/269/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu reh 23-Gru-2020 Odsłon: 90
Uchwała Nr XXXVI/268/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 23-Gru-2020 Odsłon: 98
Uchwała Nr XXXVI/267/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację 23-Gru-2020 Odsłon: 100
Uchwała Nr XXXVI/266/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok 23-Gru-2020 Odsłon: 96
Uchwała Nr XXXVI/265/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 23-Gru-2020 Odsłon: 95
Uchwała Nr XXXVI/264/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2021-2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaś 23-Gru-2020 Odsłon: 95
Uchwała Nr XXXVI/263/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku 23-Gru-2020 Odsłon: 89
Uchwała Nr XXXVI/262/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok 23-Gru-2020 Odsłon: 92