Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Opis projektu - Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko – słowackiego pogranicza

  


PRODUKTY PROJEKTU

produkty-1

Produkty turystyczne i tradycyjne Powiatu Jasielskiego oraz Okresu Svidnik (broszura do pobrania - pdf, 120 MB)

 

Stanisław Kadyi - lekarz i pasjonat Stanisław Kadyi - lekarz i pasjonat Karpacka Troja - dotknij przeszłości Karpacka Troja - dotknij przeszłości
Na pielgrzymkowym szlaku Na pielgrzymkowym szlaku Narty Stanisława Barabasza Narty Stanisława Barabasza
Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Bliżej gwiazd Bliżej gwiazd
Wyruszyliśmy na bój, a znaleźliśmy pokój Wyruszyliśmy na bój, a znaleźliśmy pokój Polskiego wina stolica Polskiego wina stolica
Przygraniczne cerkwie Przygraniczne cerkwie Wieże widokowe Wieże widokowe


CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem nadrzędnym projektu jest kreowanie i wspieranie promocji regionu poprzez stworzenie marek i produktów regionalnych na obszarze polsko- słowackiego pogranicza.

CELE BEZPOŚREDNIE

 • nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych pomiędzy przedstawicielami firm i instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki;
 • rozwój potencjału lokalnych firm, podniesienie ich kompetencji i znajomości kraju sąsiada, promocja dobrych praktyk w dziedzinie transgranicznej współpracy gospodarczej, promocja i kreowanie marek regionalnych dla najlepszych produktów pogranicza;
 • rozwój wsparcia lokalnych samorządów dla firm z ich obszaru oraz ułatwienie wzajemnej współpracy i komunikacji;
 • aktywizacja Centrum Obsługi Inwestora pod kątem jego wspierania za pomocą marek i produktów regionalnych wypracowanych w ramach projektu;
 • wypracowanie założeń do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu w kontekście współpracy polsko- słowackiej.

FINANSOWANIE

 • 40 800 EUR - 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 4 800 EUR - 10% dofinansowania z budżetu państwa
 • 2 400 EUR - 5% wkład własny Powiatu Jasielskiego

PARTNERZY

OKRES REALIZACJI

 • od 01.10.2013 r. do 31.05.2014 r.

DZIAŁANIA PROJEKTU:

1. Zorganizowanie 2 konferencji i 2 szkoleń w obszarach tematycznych przedsiębiorczość/turystyka. W trakcie tych spotkań określone zostaną dominujące typy produktów charakteryzujacych region pogranicza, odbędą się wykłady zaproszonych ekspertów/specjalistów w zakresie przedsiębiorczości, turystyki i promocji regionu za pomocą produktów regionalnych, zwiększenia potencjału istniejących przedsiebiorstw i tworzenia nowych w powiecie jasielskim.

2. Promocja dobrych praktyk:

 • przygotowanie informatora o produktach regionalnych,
 • opracowanie filmu promocyjnego o atrakcjach turystycznych PL-SK,
 • opracowanie ulotki o projekcie w dwóch językach,
 • promocja w mediach,
 • wizyta studialna w firmach prowadzących przygraniczną współpracę gospodarczą lub posiadających taki potencjał,
 • zakup gadżetów promocyjnych dla uczestników spotkań.

3. Promocja i koordynacja projektu:

 • spotkania partnerów projektu,
 • przygotowanie materiałów promujących projekt,
 • zakup wyposażenie do biura projektu,
 • opracowanie zakładki do strony internetowej dotyczącej projektu;
 • rozliczenia i ewaluacja projektu.

 UCZESTNICY PROJEKTU

 • samorządy lokalne pogranicza,
 • instytucje sektora publicznego pogranicza,
 • firmy działające w obszarze pogranicza, w tym związane z turystyką,
 • lokalna społeczność regionów przygranicznych,
 • organizacje publiczne i non-profit po stronie polskiej jak i słowackiej.

KONTAKT

BIURO PROJEKTU

 Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18 w Jaśle

Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy – pok. 302 (III piętro)

tel. 13 44 86 405

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

POLECANE LINKI

 

Portal Funduszy Europejskich

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Programy Europejskiej Współpracy Regionalnej

http://www.ewt.gov.pl/

Euroregion Karpacki

http://www.karpacki.pl/


 NÁZOV PROJEKTU: 

„Rozvoj regionálnych produktov a značiek v oblasti poľsko - slovenského pohraničia”.

HLAVNÝ ÚČEL PROJEKTU:

Celkovým cieľom projektu je vytvoriť a podporovať propagáciu regiónu prostredníctvom vytvárania regionálnych značiek a produktov v oblasti poľsko - slovenského pohraničia.

PRIAME CIELE:

 • Nadviazanie nových medzinárodných kontaktov medzi predstaviteľmi firiem a inštitúcií pracujúcich pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu;
 • rozvoj potenciálu miestnych podnikov, zvyšovanie ich zručnosti a vedomosti o susednej krajine, propagácia postupov v oblasti cezhraničnej hospodárskej spolupráce, propagácia a tvorba regionálnych značiek pre najlepšie výrobky pohraničia;
 • rozvoj podpory miestnych samospráv pre miestne firmy a uľahčenie vzájomnej spolupráce a komunikácii;
 • aktivácia Centra obsluhy investorov pre podporu regionálnych značiek a produktov vyvinutých v rámci projektu;
 • vypracovanie usmernenia k aktualizácii Stratégie rozvoja okresu v súvislosti s poľsko-slovenskou spoluprácou.

FINANCOVANIE:

 • 40 800 EUR - 85% financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 • 4 800 EUR - 10% financovanie zo štátneho rozpočtu
 • 2 400 EUR - 5% vlastný príspevok Okresu Jasło

PARTNERI:

 • Okres Jało – Vedúci partner – www.powiat.jaslo.pl
 • Region álna Rozvojová Agentúra Svidník - www.rrasvidnik.sk

DOBA REALIZÁCIE

01.10.2013 - 31.05.2014

ÚČASTNÍCI PROJEKTU

 • miestne samosprávy pohraničia,
 • cezhraničné inštitúcie verejného sektora,
 • spoločnosti pôsobiace v prihraničnej oblasti, aj tie, ktoré súvisia s cestovným ruchom,
 • miestna komunita prihraničného regiónu,
 • verejné a neziskové organizácie v Poľsku a na Slovensku.

KANCELÁRIA PROJEKTU

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, Jasło
Fundraisingová kancelária – izba č. 302 (III poschodie)
tel. 13 44 86 405
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozývame všetky osoby a inštitúcie, ktoré ponúkajú turistom výrobky cestovného ruchu (vrátane miestne a regionálne produkty) na ich prihlásenie na: www.powiat.jaslo.pl/ankieta (Slovenská verzia).
Prihlásené produkty budú umiestnené v databáze sprístupnenej turistom a v regionálnej brožúre regionálnych produktov pripravovanej v rámci projektu.

„Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského Euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013”

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj