Do zadań Samodzielnego Stanowiska Inspektora Ochrony Danych należy:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz innych przepisów Unii lub prawa polskiego o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, 
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub prawa polskiego o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosowanych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
  6. wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

pok. 218


Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:44 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, listopad 2017 12:06 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, listopad 2017 12:07 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, listopad 2017 12:08 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:08 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:11 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, czerwiec 2018 10:04 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, czerwiec 2018 12:35 Monika Niziołek