1. W skład Samodzielnego Stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą:

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Kancelaria Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.

3. Do podstawowych zadań Kancelarii Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłka dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom do tego uprawnionym,
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz w Starostwie.

 

tel. 13 44 86 414, pok.224

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:46 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:07 Paweł Szot