NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1794158
Nieodpłatna pomoc prawna Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 173122
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 141203
Dostęp do informacji publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 46501
Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 42955
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 41224
Atrakcje turystyczne Powiatu Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 38178
Stypendia sportowe Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 26691
Uchwała XXIII/150/2012 rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 26128
Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011- 2020 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 25219
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 24542
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 22946
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej, znajdującej się w trwałym zarządzie I LO Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 22430
Nagrody i wyróżnienia Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 21411
Szkolne schroniska młodzieżowe Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 18739
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 16259
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 14172
Projekty realizowane z funduszy krajowych Udostępniony przez: Adam Rabenda Odsłon: 3466