Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok Udostępniony przez: Katarzyna Szufnarowska Odsłon: 1115
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1113
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1108
Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2021 roku Udostępniony przez: Adam Rabenda Odsłon: 1102
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1094
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1093
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1086
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1085
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1085
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1080
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1077
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1064
Gmina Miasto Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1059
Jasielska Strefa Usług Publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1053
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1049
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1047
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1046
Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Zarzecze i Dębowiec Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1038
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1035
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1034
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1033
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1031
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1031
Protokół nr XXX/2016 z XXX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 października 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1020
Pozwolenie zintegrowane Lotos Infrastruktura S.A. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1017
Gmina Brzyska Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1017
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1013
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1006
Komisja Statutowa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 997
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 993