Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 882
Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 880
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 880
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 875
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji zarządu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 875
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 874
Uchwała Nr VI/38/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 874
Gmina Krempna cz.2 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 873
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 872
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 870
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 867
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 867
Udostępnianie informacji o środowisku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 866
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 863
Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 861
Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 857
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 854
Petycja mieszkańców wsi Sowina Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 851
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 848
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 848
Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucow Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 841
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 839
Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 0+050 - 2+733 - opracowanie dok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 839
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 834
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 830
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 823
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 821
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”; Zadanie nr Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 818
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 812
Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 799