Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 797
Uchwała nr VI/18/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 797
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 797
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 794
Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 787
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 787
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 783
Protokoły z sesji Rady Powiatu III kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 782
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 781
Zarząd Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 779
Uchwała Nr LXI/427/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 771
Petycja o wprowadzeniu audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad komisji Rady Powiatu w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 759
Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 758
Protokół nr LI/2018 z LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 752
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 3 części. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 749
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy Udostępniony przez: Łukasz Kosiba Odsłon: 747
Uchwała Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawo Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 746
Protokół nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 746
Protokół nr LIII/2018 z LIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 745
Protokół nr LIV/2018 z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 maja 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 745
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 743
Protokół nr LII/2018 z LII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 742
Uchwała Nr L/369/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostaj Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 739
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 738
Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022” Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 737
Protokół nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 marca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 735
Protokół nr LVI/2018 z LVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 735
Przebudowa dróg powiatowych w ramach 3 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 735
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 735
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 733