Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 21449
Nagrody i wyróżnienia Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 21418
Szkolne schroniska młodzieżowe Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 18744
Załatwianie spraw Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 16839
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 16270
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 14743
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 14190
Instrukcja obsługi Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 14000
Powiat Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 13070
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 12860
Redakcja BIP Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 12773
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 12091
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wój Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 8040
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JAŚLE Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 7742
Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 7405
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaśle zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 7131
Obwieszczenie w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6994
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6931
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle w sprawie dyżurów w dniach 20 i 21 października Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6681
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6677
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6585
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6529
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6525
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6487
Wydział Architektury i Budownictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6061
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6013
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 5922
Informacja komisarza wyborczego w Krośnie w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 5828
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 5784
Dostęp do informacji o środowisku Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 5468