Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1634
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1624
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1575
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1536
Komisja Rewizyjna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1517
Wydział Finansowo - Księgowy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1508
Pozwolenie zintegrowane EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1471
Komisja Finansowo-Budżetowa Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1429
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1388
Gmina Nowy Żmigród Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1387
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 2 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1378
Gmina Dębowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1363
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1355
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1329
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1310
Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1290
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 1272
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 1247
Zmiana pozwolenia zintegrowanego EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1246
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1207
Gmina Kołaczyce Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1182
Biuro Radców Prawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1180
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1166
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1158
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1155
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1153
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1140
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1124
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1124
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok Udostępniony przez: Katarzyna Szufnarowska Odsłon: 1110