Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1081
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1081
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1080
Gmina Osiek Jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1077
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1063
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1062
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1059
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1058
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1056
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1052
Gmina Miasto Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1047
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1043
Jasielska Strefa Usług Publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1029
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1026
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1021
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1020
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1019
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1019
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1017
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1017
Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Zarzecze i Dębowiec Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1016
Protokół nr XXX/2016 z XXX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 października 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1005
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1001
Gmina Brzyska Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 997
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 994
Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2021 roku Udostępniony przez: Adam Rabenda Odsłon: 994
Pozwolenie zintegrowane Lotos Infrastruktura S.A. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 986
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 979
Gmina Skołyszyn Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 974
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 971