Uchwała nr VI/18/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 792
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 790
Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 789
Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 781
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 781
Protokoły z sesji Rady Powiatu III kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 779
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 771
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 770
Uchwała Nr LXI/427/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 767
Zarząd Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 765
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 761
Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 751
Petycja o wprowadzeniu audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad komisji Rady Powiatu w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 743
Uchwała Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawo Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 741
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 3 części. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 741
Protokół nr LIV/2018 z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 maja 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 739
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy Udostępniony przez: Łukasz Kosiba Odsłon: 738
Protokół nr LII/2018 z LII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 737
Protokół nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 734
Uchwała Nr L/369/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostaj Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 733
Protokół nr LI/2018 z LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 733
Protokół nr LIII/2018 z LIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 733
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 731
Przebudowa dróg powiatowych w ramach 3 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 730
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 729
Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022” Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 728
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 727
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 727
Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 727
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 724