Nagrody i wyróżnienia Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 21341
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 21165
Szkolne schroniska młodzieżowe Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 18643
Załatwianie spraw Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 16642
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 16156
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 14647
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 14005
Instrukcja obsługi Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 13939
Powiat Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 12931
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 12819
Redakcja BIP Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 12646
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 12014
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wój Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 7925
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JAŚLE Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 7625
Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 7289
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaśle zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 7037
Obwieszczenie w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6908
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6838
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle w sprawie dyżurów w dniach 20 i 21 października Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6602
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6589
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6482
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6451
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6414
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6399
Wydział Architektury i Budownictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 6008
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 5933
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 5851
Informacja komisarza wyborczego w Krośnie w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 5750
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 5693
Dostęp do informacji o środowisku Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 5390