Uchwała nr nr I/4/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 649
Uchwała Nr XLIX/362/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 648
Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 647
Wykonanie robót budowlanych I etapu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu" Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 646
Protokół nr XL/2017 z XL Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 czerwca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 645
Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 644
Uchwała Nr XXXIX/269/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum w Trzcinicy Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 644
Uchwała Nr XXXI/228/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 644
Protokół nr XLIII/2017 z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 12 września 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 644
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 643
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 642
Uchwała Nr LVIII/411/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 641
Uchwały nr XI/67/2011 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 640
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 638
Uchwała nr XLI/283/09 Rady Powiatu w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 637
Uchwała nr XI/64/2011 Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 635
Uchwała nr XLVI/324/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dębowiec Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 635
Protokół Nr XLVII/2017 z XLVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 grudnia 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 635
Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 635
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch Części: Część 1 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+086 – 0+410 w miejscowości Dębowiec”, Część 2 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka w km 1+000 – 1+855”, Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 635
Uchwała XXIII/151/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 634
Uchwała XXVII/201/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 633
Uchwała Nr XLVIII/359/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 633
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 632
Protokół nr XLII/2017 z XLII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 sierpnia 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 632
Uchwała Nr LII/376/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 632
Wstępne ogłoszenie informacyjne Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 632
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 632
Uchwała Nr XXXII/239/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 630
Uchwała Nr XLIX/363/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 630