Uchwała Nr LVIII/412/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 630
Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II”. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 629
Uchwała Nr LI/375/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 629
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 629
Uchwała Nr LXII/432/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 628
Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 627
Uchwała Nr XVIII/113/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 627
Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 626
Uchwała nr nr I/1/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 624
Uchwała Nr LIV/393/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińs Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 624
Protokół nr LXII/2018 z LXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 października 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 624
Uchwała XI/62/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011r. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 623
Uchwała Nr LX/421/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 3+257 -3+384 kategorii drogi powiatowej. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 622
Uchwała Nr LVIII/415/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 621
Uchwała nr XLI/284/09 Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Jasielskim. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 620
Uchwała XXX/227/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie odwołania Starosty Jasielskiego Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 620
Uchwała Nr XLVII/348/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 620
Scalenie gruntów wsi Czeluśnica z gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 620
Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 620
Uchwała Nr XLIV/332/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 im Stanisława Pawłowskiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 619
Protokół nr XXXIX/2017 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 maja 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 619
Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 619
Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 618
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/72/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „ PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ” (PS Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 617
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 616
Uchwała Nr LVIII/413/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Po Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 616
Uchwała nr XIX/118/08 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego W Jaśle. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 615
Uchwała nr nr I/5/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 615
Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 614
Uchwała Nr LVIII/409/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 613