Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 612
Uchwała XXVII/211/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Miasta Jasła. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 612
Protokół V/2019 z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 stycznia 2019 roku Udostępniony przez: Katarzyna Setlik Odsłon: 612
Uchwała nr XXVIII/186/2012 Rada Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia r. skład Zespołu Szkół nr w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 611
Uchwała nr XVIII/109/08 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na rok 2008. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 610
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2015 r. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 610
Petycja o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad Komisji Rady Powiatu Jasielskiego przez odpowiednich pracowników oraz udostępnianie zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 610
Uchwała nr II/10/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 609
Uchwała nr LII/377/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnai 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 609
Uchwała XI/63/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie deficytu roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 607
Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 607
Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego w ramach zadania pn. „Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego” – stan surowy zamknięty Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 607
Uchwała nr IX/55/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 606
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 606
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Udostępniony przez: Adam Rabenda Odsłon: 606
Uchwała Nr XLIX/361/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 605
Uchwała Nr LX/423/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle”. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 605
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 605
Uchwała XXX/201/2012 Rady Powiatu powierzeniu Gminie Krempna realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi pow. Krempna-Polany strona lewa\". Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 604
APEL Rady Powiatu w Jaśle w sprawie inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej Rzeszów - Jasło - Zagórz Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 603
Uchwała Nr XXIX/192/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie poparcia budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 602
Uchwała XLI/278/09 Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Trzcinicy. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 602
Uchwała Nr XXXII/243/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2017-2018 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 601
Uchwała Nr LVIII/410/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 601
Uchwała Nr LIX/411/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowych tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 roku Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 599
Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Memoriału Młodzieży na Starostę Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 599
Uchwała Nr XXXI/208/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2005 rok Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 598
Uchwała Nr XXII/151/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 598
Uchwała Nr XXXI/229/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 598
Uchwała Nr XXXI/230/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 598