Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 4644
Projekty realizowane z funduszy krajowych Udostępniony przez: Adam Rabenda Odsłon: 4329
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3920
Wydział Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3474
Informacja dotycząca nagród pieniężnych wypłaconych pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle w 2019 r. Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 3465
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 3451
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 3361
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2019 Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 3013
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2862
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na koniec V kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2718
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2646
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2377
Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2016 rok, Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 2358
Wykonanie robót budowlanych obejmujących obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 2340
Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 2327
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 2327
Uchwała Nr XIX/118/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 2258
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na początek VI kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2119
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2017
Zamówienia publiczne - Transmisja z otwarcia ofert Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 1993
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1950
Wydział Organizacji i Kadr Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1940
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1903
Uchwała Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 roku Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1898
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1873
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1824
Komisja Społeczna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1791
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1789
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1782
Wydział Inwestycji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1737