Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1727
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1703
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1671
Wydział Finansowo - Księgowy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1635
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1607
Komisja Rewizyjna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1580
Pozwolenie zintegrowane EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1561
Gmina Nowy Żmigród Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1535
Komisja Finansowo-Budżetowa Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1511
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1466
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1442
Gmina Dębowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1431
Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2021 roku Udostępniony przez: Adam Rabenda Odsłon: 1415
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 2 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1409
Zmiana pozwolenia zintegrowanego EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1393
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1369
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1360
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1351
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1338
Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1332
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1331
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 1325
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 1304
Biuro Radców Prawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1289
Gmina Kołaczyce Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1259
Gmina Osiek Jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1242
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1241
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1226
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1221
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1213