Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1616
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1600
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1556
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1521
Komisja Rewizyjna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1508
Wydział Finansowo - Księgowy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1484
Pozwolenie zintegrowane EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1455
Komisja Finansowo-Budżetowa Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1408
Gmina Nowy Żmigród Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1375
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 2 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1375
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1362
Gmina Dębowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1355
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1337
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1322
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1302
Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1285
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 1256
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 1236
Zmiana pozwolenia zintegrowanego EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1193
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1192
Biuro Radców Prawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1172
Gmina Kołaczyce Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1162
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1155
Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1136
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1133
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1133
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1114
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1113
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1107
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok Udostępniony przez: Katarzyna Szufnarowska Odsłon: 1106