LpSprawaTreść InterpelacjiOdpowiedź na interpelację
1Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie budowy Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnymimages.pngimages.png
2Interpelacja Radnej Ewy Wawro w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a ZOZ OZZTMEimages.pngimages.png
3Interpelacja Radnego Krzysztofa Buby w sprawie budowy mostówimages.pngimages.png
4Uzupełnienie Interpelacji Radnej Ewy Wawro z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala a ZOZ OZZTMEimages.pngimages.png
5Interpelacja Radnego Grzegorza Persa w związku z możliwością wycofania karetki specjalistycznej z Nowego Żmigroduimages.pngimages.png
6Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej z VI Sesjiimages.pngimages.png
7Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992"images.pngimages.png
8Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej z VII Sesjiimages.pngimages.png
9Zapytanie Radnej Ewy Wawro w sprawie wyjaśnienia wydatków na materiały promocyjneimages.pngimages.png
10Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika "Aby trwać należy się zmieniać"images.pngimages.png
11Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie "Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego"images.pngimages.png
12Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wyjaśnienia zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśleimages.pngimages.png
13Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie powództwa przeciwko Powiatowi Jasielskiemu o zwrot poniesionych nakładów i utraconych zysków z poczynionymi staraniami i odmową pozwolenia na budowę myjni na działce przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzieimages.pngimages.png
14Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wyjaśnienia nieobecności etatowego pracownika Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzeja Stachurskiego, pełniącego funkcję Etatowego Członka Zarządu, na sesji zwołanej na 19 kwietnia 2018 roku. images.pngimages.png
15Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zatrudnienia nauczycieli zwalnianych gimnazjów w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielskiimages.pngimages.png
16Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśleimages.pngimages.png

17

Interpelacja Radnej Bożeny Macek-Lubaś w sprawie drogi nr 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka

images.pngimages.png
18Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzeniu nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o prace na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.images.png
images.png 
19

Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca zrealizowanych wydatków na wyposażenie zakwalifikowanych przez Zarząd w całości jako wydatki  majątkowe - dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” – wykonanie Uchwały Nr  LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

images.pngimages.png
20Zapytanie Radnej Bożeny Macek-Lubaś dotyczącej dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowychimages.pngimages.png
21Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia wydatków na promocje w 2018images.pngimages.png
22Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wysokości płacy zasadniczej na jaką mógłby liczyć zatrudniony na podstawie umowy o pracę lekarz Michał Burbelka oraz działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną (stwierdzona nieważność) przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem images.pngimages.png
23Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicyimages.pngimages.png
24Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczącą braku dochodu w wysokości 200 000,00 zł w rozdziale "Zadania w zakresie kultury fizycznej"images.pngimages.png

25

Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursieimages.pngimages.png
26Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące zadania "Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy"images.pngimages.png
27Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące zadania  "Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy"images.pngimages.png
28Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicyimages.pngimages.png
29Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące braku zrealizowanych w 2018 roku dochodów w wysokości 200 000,00 zł - dział 929 "kultura fizyczna" rozdział 9260 § 6290 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" oraz wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicyimages.pngimages.png
TytułTypRozmiarDodany przez
1. Interpelacja J PrzetacznikPDF1.83 MBPaweł Szot
2. Interpelacja E WawroPDF1.30 MBPaweł Szot
1. Odpowiedź na Interpelację Janusza PrzetacznkaPDF2.01 MBPaweł Szot
2. Odpowiedź na Interpelację Ewy WawroPDF1.01 MBPaweł Szot
Interpelacja Radnego Krzysztofa Buby w sprawie budowy mostówPDF673.76 KBPaweł Szot
Uzupełnienie Interpelacji Radnej Ewy WawroPDF2.91 MBPaweł Szot
Interpelacja Radnego Grzegorza Persapdf186.26 KBPaweł Szot
Zapytanie Radnej Stasiowskiejpdf184.20 KBPaweł Szot
Odpowiedź na interpelację Radnej Wawropdf285.10 KBPaweł Szot
Odpowiedź na interpelację Radnego Persapdf121.03 KBPaweł Szot
Odpowiedź na interpelację Radnego Bubypdf44.57 KBPaweł Szot
Odpowiedź na zapytanie Radnej Stasiowskiejpdf103.73 KBPaweł Szot
Interpelacja Janusza Przetacznika w sprawie drogi 992PDF661.21 KBPaweł Szot
Zapytanie Radnej Stasiowskiejpdf47.00 KBPaweł Szot
Odpowiedź na zapytanie Radnej Stasiowskiejpdf89.39 KBPaweł Szot
Odpowiedź na Interpelację Radnego Przetacznika z VII Sesjipdf3.17 MBPaweł Szot
Zapytanie E.Wawro VIII sesjapdf33.58 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź dla E.Wawro VIII sesjapdf41.15 KBGrzegorz Gozdecki
Interpelacja J.Przetacznika VIII sesjapdf198.08 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź na Interpelacje J.Przetacznika VIII sesjapdf39.95 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytania J.Przetacznika nr1 VIII sesjapdf51.72 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź dla J.Przetacznika nr1 VIII sesja.pdfpdf29.40 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytania J.Przetacznika nr4 VIII sesja.pdfpdf48.31 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź dla J.Przetacznika nr4 VIII sesja.pdfpdf24.86 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytania J.Przetacznika nr3 VIII sesjapdf59.50 KBPaweł Szot
Odpowiedź dla J.Przetacznika nr3 VIII sesjapdf37.34 KBPaweł Szot
Zapytanie 1 J.Przetacznika sesja XII pdf651.84 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytanie 1 J.Przetacznika sesja XI2pdf651.84 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytanie B.Macek-Lubaś sesja XIIpdf241.18 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź B.MacekLubas pdf57.51 KBPaweł Szot
Odpowiedź Przetacznik-nauczycielepdf238.41 KBPaweł Szot
Odpowiedź Przetacznik uchwałapdf182.94 KBPaweł Szot
Odpowiedź dla J.Przetacznik_popPDF2.24 MBGrzegorz Gozdecki
Zapytanie J.Przetacznik nr2 VIII sesjapdf100.37 KBGrzegorz Gozdecki
Interpelacja J.Przetacznik sesja XIIIpdf1.23 MBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz dla J.Przetacznik sesja XIIIpdf841.21 KBPaweł Krajciewicz
Interpelacja_J_Przetacznik_ws_zrealizowanych_wydatkowpdf154.02 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_Bozeny_Macek_dofinansowaniepdf37.53 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_Ewa_Wawro_wydatki_na_promocjepdf54.97 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie _Janusz_Przetacznik_wysokosc_placypdf215.69 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_Dorota_Wozniak_wycinka_drzewpdf58.82 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_Dorota_Wozniak_brak_dochodupdf115.47 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_wydatki_na_wyposazeniepdf911.88 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_Burbelkapdf30.11 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Bozeny_Macek_dofinansowanie_drogpdf61.01 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_drzewapdf795.34 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Ewa_Wawro_promocjapdf46.12 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_brak_dochodupdf50.40 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_imprezy_sportowepdf56.31 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_przebudowa_stadionupdf46.11 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_zgodypdf43.88 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_konkurs_ILOpdf44.41 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_Stowarzyszeniepdf361.50 KBPaweł Krajciewicz
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:18 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:20 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:21 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:34 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:37 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:51 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:51 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:55 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, grudzień 2018 09:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, grudzień 2018 09:43 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25, styczeń 2019 11:01 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, styczeń 2019 11:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, styczeń 2019 11:03 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, styczeń 2019 11:05 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25, styczeń 2019 11:07 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, styczeń 2019 11:08 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31, styczeń 2019 13:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31, styczeń 2019 13:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, luty 2019 09:09 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11, luty 2019 09:09 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13, luty 2019 08:45 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 13, luty 2019 08:48 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13, luty 2019 08:56 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 13, luty 2019 08:57 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 13, luty 2019 09:50 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, luty 2019 12:26 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, luty 2019 12:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, luty 2019 13:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, luty 2019 13:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:11 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:14 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:15 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:17 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:19 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:20 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:21 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:24 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:25 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:28 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:30 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:34 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:53 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:55 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:56 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:57 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, kwiecień 2019 12:40 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 12:40 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28, maj 2019 10:22 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, maj 2019 10:22 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28, maj 2019 10:25 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28, maj 2019 10:27 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, maj 2019 10:28 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, maj 2019 12:03 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, maj 2019 12:24 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, maj 2019 12:24 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03, czerwiec 2019 13:18 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03, czerwiec 2019 13:19 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, czerwiec 2019 10:20 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 05, czerwiec 2019 10:21 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 08:00 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 08:01 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 08:03 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, czerwiec 2019 08:03 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 08:11 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, czerwiec 2019 08:11 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:42 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:43 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:47 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:48 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:48 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, lipiec 2019 14:41 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08, lipiec 2019 13:45 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, lipiec 2019 13:46 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, lipiec 2019 13:06 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, lipiec 2019 13:08 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 24, lipiec 2019 12:33 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, lipiec 2019 12:39 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 24, lipiec 2019 12:40 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, lipiec 2019 08:37 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, sierpień 2019 15:16 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, wrzesień 2019 09:40 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:10 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:19 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:30 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:31 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 10, wrzesień 2019 09:22 Paweł Krajciewicz