Tytuł Wytworzony Odsłony
Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Jaśle 25-Paź-2018 Odsłon: 7405
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle w sprawie dyżurów w dniach 20 i 21 października 19-Paź-2018 Odsłon: 6681
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaśle zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 19-Paź-2018 Odsłon: 7131
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle 10-Paź-2018 Odsłon: 6677
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad 13-Wrz-2018 Odsłon: 6931
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JAŚLE 12-Wrz-2018 Odsłon: 7742
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 10-Wrz-2018 Odsłon: 6529
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i 22-Sie-2018 Odsłon: 6525
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wój 22-Sie-2018 Odsłon: 8039
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 22-Sie-2018 Odsłon: 6487
Obwieszczenie w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze 20-Sie-2018 Odsłon: 6993
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach 17-Sie-2018 Odsłon: 6585
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 17-Sie-2018 Odsłon: 5784
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. 17-Sie-2018 Odsłon: 6013
Informacja komisarza wyborczego w Krośnie w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy 12-Kwi-2018 Odsłon: 5828
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze 12-Kwi-2018 Odsłon: 5922