Ankieta satysfakcji
Data wypełnienia ankiety(*)

Nieprawidłowe dane

1. Proszę zaznaczyć komórkę organizacyjną lub samodzielne stanowisko, które załatwiało Pani/Pana sprawę(*)

Nieprawidłowe dane

2. Czy Pani/Pana sprawa została rozpatrzona?(*)

Nieprawidłowe dane

3. Co Pani/Pan proponowałby zmienić w komórce, która załatwiała Pani/Pana sprawę w celu usprawnienia obsługi klientów?(*)

Nieprawidłowe dane


4. Proszę zaznaczyć, na ile ważne są dla Pani/Pana wymienione poniżej zagadnienia podczas załatwiania sprawy w Starostwie Powiatowym w Jaśle:


Uprzejmość, kultura obsługi klienta(*)

Nieprawidłowe dane

Wiedza i kompetencja pracownika urzędu(*)

Nieprawidłowe dane

Terminowość załatwiania spraw(*)

Nieprawidłowe dane

Warunki lokalowe Starostwa Powiatowego w Jaśle (*)

Nieprawidłowe dane

Uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy(*)

Nieprawidłowe dane

Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika(*)

Nieprawidłowe dane

Dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność (BIP) (*)

Nieprawidłowe dane

Pomoc w wypełnieniu dokumentów (*)

Nieprawidłowe dane


5. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z realizacji przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wymienionych poniżej zagadnień:


Uprzejmość, kultura obsługi klienta (*)

Nieprawidłowe dane

Wiedza i kompetencja pracownika urzędu (*)

Nieprawidłowe dane

Terminowość załatwiania spraw(*)

Nieprawidłowe dane

Warunki lokalowe Starostwa Powiatowego w Jaśle (*)

Nieprawidłowe dane

Uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy(*)

Nieprawidłowe dane

Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika(*)

Nieprawidłowe dane

Dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność (BIP)(*)

Nieprawidłowe dane

Pomoc w wypełnieniu dokumentów (*)

Nieprawidłowe dane

6. Czego przede wszystkim oczekuje Pani/ Pan od Starostwa Powiatowego w Jaśle Proszę wymienić trzy podstawowe oczekiwania:(*)

Nieprawidłowe dane

Wpisz kod ochronny:(*)
Wpisz kod ochronny:

Nieprawidłowe dane