Karta informacyjna wg stanu na dzień 14.02.2018

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.z 2017r. poz.1295 ze zm.). Art. 10. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty.

Wymagane dokumenty:

 Wniosek właściciela psa.

Formularz/wnioski do pobrania:

 Nie dotyczy

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12 Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 4486450

Miejsce składania dokumentów:

 Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)

Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

 Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:

 Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego. Pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Wydanie zezwolenia.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r. poz. 1295 ze zm.).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): --
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wydania zezwolenia.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe:

 -