Karta informacyjna wg stanu na dzień 18 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

art.26 ustawy z dn. 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz., 2203 ze zm.) Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji

Formularz/wnioski do pobrania

w załączniku

Opłaty

brak

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Edukacji pok. 201 tel. (0-13) 4486404

Miejsce składania dokumentów

osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Przyznanie dotacji następuje po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Jaśle budżetu na najbliższy rok budżetowy 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przyznania dotacji na podstawie art.26 ustawy z dn. 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz., 2203 ze zm.) oraz Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Odbiorcą danych osobowych jest Kurator Oświatowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania skierowania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznanie dotacji