W dniu 13 grudnia br., w Dniu Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, w Domu Pielgrzyma przy Kościele Farnym w Jaśle, nastąpiło otwarcie wystawy pt. Anna Walentynowicz – Legenda „Solidarności”.Wystawę można oglądać do dnia 5 grudnia 2018 roku.

W Dniu Pamięci Ofiar Stanu Wojennego Starostwo Powiatowe w Jaśle udostępniło do zwiedzania wystawę poświęconą legendzie „Solidarności” Annie Walentynowicz. Wystawę przygotował i udostępnił dla zwiedzających Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Piotr Walentynowicz wnuk Śp. Anny Walentynowicz, Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz dziekan dekanatu Jasło wschód ks. Zbigniew Iżyk. 

Starosta Jasielski przywitał licznie przybyłych na uroczystość gości m.in. Piotra Walentynowicza, Wojciecha Zająca Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pawła Pietrusza Zastępcę Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie, Kazimierza Rozenbeiger Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Solidarni” w Jaśle, Mariana Stója Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego, Krzysztofa Zielińskiego Członka Zarządu ZPS GAMRAT Sp. z o.o, Ewę Różycką Kierownika Oddziału Powiatowego ARiMR w Jaśle, działaczy „Solidarności” , uczniów i nauczycieli jasielskich szkół.

Starosta odczytał list od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, która złożyła wyrazy uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację tego spotkania.  Następnie Artur Brożyniak  z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie przedstawił biografię Anny Walentynowicz. Przypomniał jej trudne dzieciństwo i młodość oraz początki pracy w Stoczni Gdańskiej, która była dla niej spełnieniem marzeń. Stopniowo rozstawała się jednak ze złudzeniami, co do realnego socjalizmu i możliwości naprawy systemu, co doprowadziło do zaangażowania w działalność Walczących Związków. Wywołało to stale narastającą falę prześladowań ze strony SB. Ogromnym ciosem dla Anny Walentynowicz było zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, z którym była zaprzyjaźniona. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku została zatrzymana i internowana. Za swoją niezłomną postawę została uhonorowana prestiżowymi odznaczeniami: Medalem Wolności Trumana-Reagana, Orderem Orła Białego oraz Nagrodą im. Pawła Włodkowica.

Bardzo wzruszającym momentem uroczystości było wystąpienie Piotra Walentynowicza, który przybliżył obecnym sylwetkę swojej babci Anny Walentynowicz. Mówił o tym, że za swoją prawdomówność, uczciwość, często była spychana poza nawias życia społecznego, w pewien sposób była nawet zaszczuta. Nigdy jednak nie wyrzekła się swoich ideałów, pozostała skromną osobą, która zawsze walczyła o prawdę. Jednocześnie on sam wspomina ją jako wspaniałą babcię, która zawsze miała czas na to, aby przygotować dla wnuka ulubione potrawy, upiec ciaso. Wspominał również, że babci udało się odnaleźć na Ukrainie swoją rodzinę, z którą los rozdzielił ją w czasie wojny. Niestety nagła śmierć w katastrofie lotniczej w Smoleńsku przerwała proces odnowienia relacji rodzinnych.

Uroczystość zakończyła się wspólnym zwiedzaniem wystawy, która pozwala w sposób bardzo obrazowy zapoznać się z  legendą „Solidarności” – Anną Walentynowicz. 

 

IMG_0185
IMG_0185
IMG_0191
IMG_0191
IMG_0202
IMG_0202
IMG_0211
IMG_0211
IMG_0218
IMG_0218
IMG_0243
IMG_0243
IMG_0259
IMG_0259
IMG_0284
IMG_0284
IMG_0296
IMG_0296
IMG_0298
IMG_0298