W piątkowe przedpołudnie, 9 listopada 2018 r., w Trzcinicy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji ojczyzny, ślubujących uczniów i ich rodziców odprawioną w sali gimnastycznej ZS w Trzcinicy, którą celebrował ks. Tadeusz Wawryszko.

Po nabożeństwie, pododdziały w towarzystwie zaproszonych gości przemaszerowały ze śpiewem na kort szkolny, gdzie odbyły się główne uroczystości ślubowania.

Kadeci w obecności swoich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów ślubowali: „stać na straży statutu szkoły, pielęgnować wartości chrześcijańskie i  patriotyczne oraz być wzorem obywatela i ucznia”.

Podczas ceremonii ślubowania odbyło się  uroczyste przekazane uczniom klas mundurowych sztandaru szkoły. Nie zabrakło  też przemówień i życzeń skierowanych pod adresem kadetów.

Po akcie ślubowania nastąpił pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas pierwszych i ich starszych kolegów ze Szkolnej Kompanii Honorowej.

Ostatnim punktem uroczystości był apel z okazji Święta Niepodległości. W montażu słowno – muzycznym uczniowie zaprezentowali pieśni legionowe oraz przypomnieli trudną i bolesną drogę naszego kraju do odzyskania niepodległości.

Powiat Jasielski podczas uroczystości reprezentowali Wicestarosta Tadeusz Gorgosz i Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka.