Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 - Las Niegłowicki i Liwocz.

Spotkanie - Natura 2000 - Las Niegłowicki

Spotkanie - Natura 2000 - Liwocz

Mieszkańcy Trzcinicy, Przysiek, Siedlisk Sławęcińskich i Pustej Woli od lat czekali na budowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Ropy. W lutym br. rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja. Poseł Bogdan Rzońca, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Tadeusz Gorgosz wraz z Małgorzatą Wajdą – Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i Andrzejem Polakiewiczem – Kierownikiem Inspektoratu PZMiUW w Jaśle, w terenie sprawdzali poziom zaawansowania prac i stopień realizacji inwestycji.