TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VI/32/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawaniapdf441.87 KBPaweł Szot
Uchwała Nr VII/48/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczychpdf2.94 MBPaweł Szot
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawaniapdf512.13 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia listopada 2007 r w sprawie zmian uchwały Nr XXI/134/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej w rodzinie, która sprawowała funkcje rodziny zastępczej i pobiera świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.pdf487.50 KBPaweł Szot
Uchwala nr XIV/86/07 w sprawie zmian uchwały Nr XXI/134/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 października 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej w rodzinie w placówce opiekuńczo - wychowawczej.pdf541.09 KBPaweł Szot
Uchwała nr XX/123/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych.pdf1.83 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Jasła zarządzania drogami powiatowymipdf814.16 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XXXI/207/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Burmistrzem Miasta Jasła porozumienia dotyczacego przejęcia zarządzania drogami gminnymipdf766.43 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczychpdf5.55 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XXXII/217/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczychpdf177.90 KBPaweł Szot
Uchwała nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych.pdf1.19 MBPaweł Szot
Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Miasta Jasła do kategorii dróg powiatowych.pdf744.45 KBPaweł Szot
Uchwała nr XXXV/243/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzenie Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową.pdf522.16 KBPaweł Szot
Uchwała nr XL/267/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatowąpdf852.90 KBPaweł Szot
Uchwała nr XLI/284/09 Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Jasielskim.pdf2.82 MBPaweł Szot
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2010 rok Radu Powiatu w Jaśle nr XLII/287/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2010 rokpdf3.48 MBPaweł Szot
Uchwała nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielski zrządzania drogą powiatową Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęskipdf1.51 MBPaweł Szot
Uchwała nr XLVII/315/2010 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2010pdf530.22 KBPaweł Szot
Uchwała nr LI/339/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1899R przez wieś Grabina kategorii drogi powiatowej.pdf187.89 KBPaweł Szot
Uchwała nr II/9/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roki 2011pdf374.81 KBPaweł Szot
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2011 rok Rady Powiatu w Jaśle nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r.pdf1.51 MBPaweł Szot
Uchwała nr X/60/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf91.89 KBPaweł Szot
Uchwała Rady Powiatu nr X/61/2011 w sprawie zamiany uchwały nr II/9/2010 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011pdf47.56 KBPaweł Szot
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2012 rok Rady Powiatu w Jaśle nr XVII/103/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.pdf2.31 MBPaweł Szot
Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.pdf376.52 KBPaweł Szot
Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsadkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf1.38 MBPaweł Szot
Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.pdf3.58 MBPaweł Szot
Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania odstępowania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf335.80 KBPaweł Szot
Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3 - letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2012 - 2014pdf9.60 MBPaweł Szot
Uchwała nr XXVIII/185/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych w 2012 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.pdf1.28 MBPaweł Szot
Uchwała nr XXVIII/187/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielski zarządzania droga powiatową nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielki - Samoklęskipdf663.49 KBPaweł Szot
Uchwała XXX/205/2012 Rady Powiatu w Jaśle 2012 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonympdf853.75 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XXXIV246/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaślepdf833.85 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówpdf1.71 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Powiatu Jasielskiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnegopdf2.44 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XLIV/299/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Powiatu Jasielskiego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnegopdf346.78 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XLIV/301/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiegopdf971.80 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XLV/310/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1842 Jasło-Warzyce kategorii drogi powiatowejpdf135.03 KBPaweł Szot
Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/260/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówpdf1.82 MBPaweł Szot
Uchwała nr XLVI/320/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg, na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowychpdf155.13 KBPaweł Szot
Uchwała nr XLVI/324/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dębowiecpdf144.29 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XLVII/330/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonympdf388.73 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XLIX/349/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiegopdf996.62 KBPaweł Szot
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.pdf3.46 MBPaweł Szot
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego”pdf5.50 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowepdf651.69 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.pdf2.28 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiegopdf958.30 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego.pdf203.53 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej.pdf4.06 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2016.pdf350.53 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacjipdf2.91 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XIX/122/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiegopdf611.46 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organu oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjipdf243.54 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu pn. ""Powiat Jasielski dla rodzin wielodzietnych"pdf3.25 MBPaweł Szot
Uchwała XXVII/196/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J. Korczaka w Jaślepdf3.36 MBPaweł Szot
Uchwała XXVII/201/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.pdf2.17 MBPaweł Szot
Uchwała XXVII/202/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej.pdf572.99 KBPaweł Szot
Uchwała XXVII/203/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiegopdf695.99 KBPaweł Szot
Uchwała XXX/226/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jasielskiego.pdf6.96 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.pdf7.55 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XLIV/336/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiegopdf670.54 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XLVII/347/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017pdf568.30 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaślepdf2.29 MBPaweł Szot
Uchwała Nr XLVIII/360/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiegopdf656.18 KBPaweł Szot
Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniapdf5.14 MBPaweł Szot
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu JasielskiegoPDF753.50 KBPaweł Szot
Uchwała Nr LVIII/412/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w JaślePDF736.12 KBPaweł Szot
Uchwała Nr LX/421/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 3+257 -3+384 kategorii drogi powiatowejPDF455.13 KBPaweł Szot
Uchwała Nr LXI/430/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, działających na terenie Powiatu JasielskiegoPDF634.18 KBPaweł Szot
Uchwała Nr LXIII/437/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokoścPDF364.66 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu JasielskiegoPDF622.17 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaślepdf188.07 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.pdf179.15 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu JasielskiegoPDF626.83 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowePDF556.12 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęćPDF398.02 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat JasielskiPDF1.19 MBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło - ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło - ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło - ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło - ul. Szopena kategorii dróg powiatowychpdf166.52 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, Ulicy Hankówkapdf1.68 MBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat JasielskiPDF408.84 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w JaślePDF580.53 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówPDF6.49 MBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskimPDF3.40 MBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęćPDF466.80 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu JasielskiegoPDF1.52 MBPaweł Krajciewicz
Uchwala Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.PDF602.70 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowychpdf902.99 KBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki - Zawodzie - Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola - Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pawluś w kierunku Rzepy - Siedliska Sławęcińskie Równie - Przysiekipdf1.90 MBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XIX/150/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020PDF3.27 MBPaweł Krajciewicz
Uchwała Nr XIX/153/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazduPDF583.37 KBPaweł Krajciewicz
Uchwala Nr XX/158/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu JasielskiegoPDF1.11 MBPaweł Krajciewicz
Uchwala Nr XX/161/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2020 rokPDF17.65 MBPaweł Krajciewicz
Uchwala Nr XXII/180/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2020 roku działających na terenie Powiatu JasielskiegoPDF2.02 MBPaweł Krajciewicz
Uchwala Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiegopdf1.00 MBPaweł Krajciewicz
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, październik 2016 14:51 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, październik 2016 15:24 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, październik 2016 15:33 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, październik 2016 15:38 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, październik 2016 16:11 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, październik 2016 16:33 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, październik 2016 17:45 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20, październik 2016 19:19 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 13:30 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 14:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 14:28 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 14:28 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 14:29 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 14:30 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 14:31 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 14:32 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 14:33 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, listopad 2018 08:36 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06, listopad 2018 08:38 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18, wrzesień 2019 08:43 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 18, wrzesień 2019 11:11 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, listopad 2019 14:10 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15, maj 2020 11:22 Paweł Krajciewicz