Trwają rozmowy na temat wymiany działek pomiędzy Nadleśnictwem Kołaczyce a Gminą Tarnowiec. Dzisiaj, tj. 9 lutego 2021 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie, z udziałem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, Członka Zarządu Powiatu w Jaśle Jana Muzyki, Wójta Gminy Tarnowiec Miłosza Leszkiewicza, Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec Jarosława Pękali i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Artura Paczkowskiego, podczas którego ustalono szczegółowe zasady wymiany działek.

P1230248

Podczas spotkania ustalono, że Nadleśnictwo Kołaczyce przekaże Gminie Tarnowiec działkę stanowiącą drogę, a w zamian otrzyma działkę leśną należącą do gminy. Zamiana tych gruntów pozwoli Gminie Tarnowiec na wykonanie drogi łączącej dwie miejscowości – Potakówkę i Brzezówkę, o co mieszkańcy obu miejscowości zabiegali od wielu lat.

Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle podziękował Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kołaczyce Arturowi Paczkowskiemu za dobrą wolę i procedowanie tej wymiany.

Po dokonaniu niezbędnych procedur nastąpi zamiana gruntów aktem notarialnym, co umożliwi budowę drogi gminnej.

Podczas spotkania Jan Muzyka przypomniał również, aby dokonać zamiany działki należącej do Nadleśnictwa Kołaczyce, położonej w centrum Tarnowca, obok stadionu, za część lasu gminnego. Wówczas działkę tę będzie można przeznaczyć na parking  i cele rekreacyjne.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło listę wniosków, które zakwalifikowały się do II etapu Programu Kolej Plus. Wśród nich znalazł się projekt budowy linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. 79, z 96 zgłoszonych propozycji, spełniło kryteria programu i zostało zakwalifikowanych do II etapu naboru. Wśród nich znalazł się projekt budowy linii kolejowej Dębica – Jasło.

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto samorządy muszą uzyskać niezbędne dokumenty, opinie i wnioski z konsultacji społecznych, przedłożyć dokument potwierdzający zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklarację właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.

Po tym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Przypominamy, że Powiat Jasielski zlecił już opracowanie koncepcji przebiegu przedmiotowej linii na odcinku 40 km, gdzie zlokalizowanych będzie 5 przepraw mostowych. Prędkość dla pociągów pośpiesznych osiągnie 160 km/h, a dla towarowych 120 km/h – z wyjątkiem odcinka końcowego na terenie Miasta Jasła (40 km/h).

O tym, jak duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma projekt, o który zabiega Powiat Jasielski, doskonale wiedzą przedsiębiorcy, którzy wystawili rekomendacje dla tej inwestycji. Wśród nich były: Orlen Południe S.A., PKN Orlen S.A., Lotos kolej Sp. z o.o., Polski Bazalt S.A., PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki, Autosan Sp. z o.o., Krosno Glass S.A., Kronofloring Sp. z o.o.

Starosta Jasielski Adam Pawluś dziękuje Bogdanowi Rzońcy – Posłowi do Parlamentu Europejskiego, Władysławowi Ortylowi – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wraz z Zarządem Województwa Podkarpackiego oraz wszystkim, którzy popierają powstanie linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło.

Dalszy etap realizacji tej inwestycji wymaga dużego zaangażowania i współpracy zarówno parlamentarzystów, samorządowców oraz wielu instytucji.

Program Kolej Plus będzie realizowany do 2028 roku. Jego wykonanie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

388118

12

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek płynnościowych.

Fundusz wprowadzając nowe pożyczki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców, którzy mocno odczuwają recesje i mają trudności związane z panującą pandemią. Aby maksymalnie ułatwić dostęp do tych pożyczek proponujemy możliwie szybką ścieżkę dostępu do finansowania. Nie wymagamy w tym przypadku od przedsiębiorcy przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US ( jedynie oświadczenia), także nie jest konieczne robienie biznesplanu czy prognoz ( nie dotyczy pożyczki branżowej, gdzie będą wymagane prognozy).  Pożyczki te będą traktowane priorytetowo, tak aby maksymalnie skrócić czas na ich oczekiwanie. Także forma zabezpieczenia w głównej mierze oparta o weksel in blanco jest prosta i szybka w realizacji. Przedsiębiorca ubiegający się o te pożyczki musi jedynie wypełnić wniosek i zebrać dokumenty wymienione na naszej stronie.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

 • • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • • zobowiązania publiczno-prawne
 • • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.

Z pożyczek finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Pożyczki płynnościowe:

 1. Kwota pożyczki do 100 tyś zł.
  • Okres finansowania: do 36 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
  • Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
  • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
  • Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
  • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.
 1. Kwota pożyczki do 150 tyś zł.
 • Okres finansowania: do 60 miesięcy (karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń
 • ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.
 1. Pożyczka branżowa do 300 tyś zł ( turystyka, gastronomia i usługi noclegowe)
 • Okres finansowania: do 72 miesięcy ( karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy)
 • Oprocentowanie: zmienne nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie
 • z wytycznymi Komisji Europejskiej
 • Prowizja od udzielonej pożyczki – brak
 • Okres udzielania pożyczki do 31.12.2020 roku.
 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

Więcej informacji o ofercie na naszej stronie http://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/

www.pfr-podkarpackie.pl

Podkarpacki Fundusz Rozwoju  Sp. z o.o.

Króla Kazimierza 7 lok.2 35-061 RZESZÓW

Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Optimized Plakat MOJA SMART wies 1

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody za najlepsze prace:

·w części „IDEA”:

 • ·I miejsce - 5000 zł, 
 • ·II miejsce  - 4000 zł, 
 • ·III miejsce - 3000 zł
 • oraz 5 wyróżnień po 1000 zł; 

·w części „FAKT”:

 • ·I miejsce - 5000 zł, 
 • ·II miejsce  - 4000 zł, 
 • ·III miejsce - 3000 zł 
 • oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2020