W dniu 22-23 czerwca br. intensywne opady deszczu nad południową częścią miejscowości Myscowa spowodowały duże szkody w infrastrukturze drogowej i doprowadziły do podtopienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Intensywne opady doprowadziły do wezbrania wody w potoku Kaczalnik, która przelała się przez brzegi oraz przez most w ciągu drogi powiatowej Kąty – Myscowa – Krempna w km 5+730 – 5+740. Most został uszkodzony oraz wymyta została część jezdni. Strażacy z OSP w Myscowej zbudowali wały, w celu ochrony drogi oraz budynku przed zniszczeniem.

zd.1
zd.1
zd.2
zd.2

 

 

W dniu 22 czerwca br. miało miejsce poświęcenie i oddanie do użytkowania chodnika w ciągu drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn.  

Budowa chodnika, w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 4+062 - 4+484 – Etap II, była realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. W roku ubiegłym wykonano I Etap prac polegający na zarurowaniu tego odcinka. Łączna długość wybudowanego chodnika wynosi 422 mb. Całkowity koszt zadania to 435 685,93 zł (etap I -  290 432, 77 zł, etap II -  145 253,16 zł), z czego Gmina Skołyszyn dofinansowała inwestycję w wysokości 214 690,00 zł, pozostał kwota  pochodziła z budżetu Powiat Jasielski w wysokości 220 995,93 zł.  Wykonawcą powyższego zadania była firma Usługi Budowlano-Transportowe Łukasz Mastej.

W uroczystym poświeceniu i oddaniu do użytkowania udział wzięli: Ksiądz Tadeusz Wawryszko, Senator RP Alicja Zając, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z członkami Zarządu Powiatu oraz radnymi, przedstawiciele Gminy Skołyszyn na czele z Wójtem Bogusławem Kręciszem, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Janusz Pacher, wykonawca oraz projektant chodnika.

Zgromadzeni podkreślali, że chodnik ten był bardzo potrzebny i na pewno poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi. Jego powstanie było możliwe dzięki współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy Skołyszyn.

Na terenie Gminy Skołyszyn i całego Powiatu Jasielskiego realizowanych jest wiele inwestycji drogowych, służących poprawie komfortu jazdy i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Inwestycje te mogą być realizowane w takim zakresie dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych.

1
1
P1210265
P1210265
P1210268
P1210268
P1210271
P1210271
P1210284
P1210284
P1210291
P1210291
P1210299
P1210299

W dniu 17 czerwca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle podpisano umowę na wykonanie zadania oraz przekazano plac do budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy ZSUiS w Jaśle.

Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego w tym dwa do gry w siatkówkę i jedno do gry w piłkę ręczną o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Boisko zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt. Kolorystyka boiska to: do gry w siatkówkę będzie w kolorze niebieskim, natomiast do gry w piłkę ręczną w kolorze zielonym oraz wybieg w kolorze pomarańczowym.

Umowę w imieniu Powiatu Jasielskiego podpisał Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, firmę BUT MAT reprezentował pełnomocnik, Pan Maciej Matyja.

Firmą wykonującą  w/w zadanie jest firma z Krynicy Zdrój - BUT MAT Lucyna Matyja.

Kwota wykonywanego zadania wynosi 498 202, 87 zł, są to środki własne Powiatu Jasielskiego, natomiast został złożony wniosek o dofinansowanie boisk do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W przypadku otrzymania dofinansowania, koszt zostanie zrefundowany w wysokości 50%.

Do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych uczęszcza 529 uczniów, którzy z niecierpliwością czekali na nowe boisko.

Zakończenie prac wstępnie przewiduję się na koniec październik br.

 

P1210189
P1210189
P1210194
P1210194

 

W dniu 4 czerwca br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Wójtem Gminy Skołyszyn Bogusławem Kręciszem w obecności radnej Rady Powiatu w Jaśle Anny Nigborowicz, radnego Gminy Skołyszyn Stanisława Wojdyły i Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyny Kaszowicz  spotkali się w celu omówienia stopnia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Skołyszyn.

Podczas wizyty na  drodze w Lipnicy Górnej  omówili zakres robót oraz współpracę przy realizacji remontu na drodze Lipnica Górna – Lisów - Skołyszyn, polegających na likwidacji przełomów oraz położeniu nowej nawierzchni na najbardziej zniszczonym, około 400 metrowym jej odcinku.

Następnie sprawdzili przebieg inwestycji na drodze Siepietnica – Świecony – Lisów. Stwierdzono, że prace przebiegają ze znacznym wyprzedzeniem. Radna Anna Nigborowicz podkreślała, że remont tego odcinka drogi jest bardzo potrzebny, ponieważ będzie stanowić dla mieszkańców dogodny objazd do Święcan w przypadku realizacji przebudowy odcinka drogi od Siepietnicy do mostu na rzece Olszynka w Święcanach.

Kolejną ważną inwestycją, poprawiającą w znacznym stopniu bezpieczeństwo pieszych,  jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 4+062-4+484.. Zadanie to zostanie wkrótce zakończone.

Na koniec udali do miejscowości Harklowa, gdzie zakończono prace remontowe polegające na zlikwidowaniu osuwiska na drodze Harklowa – Osobnica. Osuwisko to stanowiło znaczne utrudnienie dla mieszkańców. Dzięki jego likwidacji zostało zniesione zwężenie przejazdu na tym odcinku, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Na terenie Powiatu Jasielskiego realizowane są również prace remontowe w Gminie Kołaczyce. Realizowany jest pierwszy odcinek drogi w Nawsiu Kołaczyckim (około 450 m). Rozpoczęto także układanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sieklówka w ciągu drogi Sieklówka – Lublica.

Starania o realizację tych robót wielokrotnie podejmowała radna Magdalena Stasiowska, argumentując, że odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Sołtys wsi Sieklówka Stanisław Bigos wyraził zadowolenie, że ostatni odcinek drogi żwirowej w Gminie Kołaczyce zostanie ukończony.

1
1
P1200820
P1200820
P1200826
P1200826
P1200828
P1200828
P1200830
P1200830
P1200832
P1200832
P1200833
P1200833
P1200836
P1200836
P1200838
P1200838
P1200842
P1200842
P1200844
P1200844
P1200845
P1200845
P1200851
P1200851
P1200855
P1200855
P1200861
P1200861
P1200863
P1200863
P1200866
P1200866