Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, aby zwiększyć aktywność podmiotów gospodarczych z Podkarpacia poprzez oferowanie im preferencyjnych pożyczek, faktoringu oraz poręczeń. Prawie dwa lata działalności PFR pomogło stworzyć wartość dodaną  zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego ekosystemu gospodarczego województwa podkarpackiego.

PFR został  utworzony w celu prowadzenia działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Podkarpackiego poprzez wprowadzenie na rynek regionalny instrumentów finansowych skierowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowaniu aktywności podmiotów gospodarczych. Spółka, w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy, udziela pożyczek dla firm z sektora MŚP, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring, czy poręczenia.  Oferowane przez Fundusz finansowanie ma pomóc firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju, dla którego ważny jest ciągły rozwój Podkarpacia, nie ma wątpliwości, iż podjęte wspólne działania skierowane na wsparcie MŚP przyczynią się do wzrostu przedsiębiorczości na terenie powiatu, równocześnie przyniesie to wiele korzyści ekosystemowi gospodarczemu w województwie podkarpackim. 

 

www.pfr-podkarpackie.pl 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju  Sp. z o.o.

hetmańska 4, 35-045 Rzeszów

Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobrane

W związku z powiatowymi  obchodami 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej - w dniu 10.04.2019 r. w godz. 9.15-9.50 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Czackiego i Sokoła w Jaśle.

  1. Na czas w/w uroczystości, tj. w godz. 9.15 - 9.50 zostanie wyłączona z ruchu ulica T. Czackiego na odcinku od ul. Sokoła do ul. Mickiewicza.
  2. Autobusy Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej, PKS oraz firmy ER-BUS odjeżdżające z przystanku przy ul. Czackiego, będą wjeżdżać („pod prąd”) na ulicę Sokoła i następnie skierują się na ulicę Asnyka. Taki sam kierunek ruchu zostanie zastosowany dla innych pojazdów wjeżdżających na ul. T. Czackiego od Placu Żwirki i Wigury.
  3. Dla pasażerów MKS przystanek z ulicy Mickiewicza zostanie przeniesiony na ulicę Czackiego, skąd autobusy będą się kierować na ul. Sokoła i następnie na ul. Asnyka (pomijając przystanek na ul. Mickiewicza)

    Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy

schemat objazdu

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

- prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

- prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

plakat konkurs

Powiat Jasielski otrzyma 1 016 tys. zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki te zostaną wydatkowane na stabilizację osuwiska w Świątkowej Wielkiej.

Wczoraj Starosta Jasielski Adam Pawluś odebrał promesę z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”.

Wysokość dotacji stanowić będzie 1 016 000 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

- Ta długo wyczekiwana inwestycja w końcu zostanie zrealizowana. Droga powiatowa Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała to jedyna droga, którą mieszkańcy mogą dojechać do wsi Świątkowa Wielka, dlatego bardzo się cieszę, że po długich i ciężkich staraniach, w końcu uda się zlikwidować znajdujące się w jej ciągu osuwisko i odbudować nawierzchnię. Poprawi to nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim pozwoli mieszkańcom bezpiecznie dojeżdżać do swoich domów i gospodarstw. – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

- Jeden z mieszkańców tej miejscowości, Pan Białoń, wielokrotnie interweniował w sprawie realizacji tej inwestycji i w końcu uda się ją zrealizować. – dodał Starosta.

Inwestycja ta zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

W sumie do podkarpackich samorządów trafi 77 mln zł, z czego 56 mln zł na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizacji osuwisk.  Środki te trafią do 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 183 zadań.

W wydarzeniu, oprócz reprezentantów podkarpackich gmin i powiatów, uczestniczył również Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca.

promesa

 

1
1
2
2
3
3
4
4