W dniu 8 sierpnia br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Etatowym Członkiem Zarządu Janem Muzyka sprawdzili postęp prac wykonywanych podczas budowy mostu w Dobrucowej.

Zakończono prace przy budowie podpór mostowych, które są przygotowaniem na ułożenie stalowej konstrukcji mostu. W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż stalowych dźwigarów głównych, kolejnym etapem będzie wykonanie deskowania płyty nośnej pomostu wraz z jej zazbrojeniem a następnie zabetonowaniem. Po wykonaniu powyższych robót, prace konstrukcyjne dotyczące obiektu mostowego zostaną zakończone.

Jednocześnie trwają prace obejmujące umocnienia brzegowe rzeki Jasiołki oraz odcinki dojazdowe do mostu. Planowany czas zakończenia prac to grudzień br. natomiast wykonawca deklaruje wcześniejszy termin. Ustalono wizualizację mostu w kolorach biało-czerwonych.

 

P1150134
P1150134
P1150151
P1150151
P1150153
P1150153

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jaśle

informuje, że w okresie

od 6 sierpnia 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.

nie przyjmuje w sprawach konsumenckich.

 

Stowarzyszenie CRAS prowadzi nabór do projektu pn. „Dobry krok w przyszłość!” w, którym oferuje wsparcie dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat i mają wykształcenie co najwyżej średnie.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

  • • 6 - miesięczne staże zawodowe - płatne 1033,70 netto/m-c,
  • • Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika,
  • • Identyfikację potrzeb uczestnika projektu,
  • • Grupowe poradnictwo zawodowe,
  • • Pośrednictwo pracy.

Zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu na Identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe;

- stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Biuro Projektów:

35-045 Rzeszów

Plac Śreniawitów 9/1

www.cras.org.pl

plakat