Tytuł Wytworzony Odsłony
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Skołyszyn, przeznaczonej do sprzedaży 04-Gru-2019 Odsłon: 13
Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 1 roku 03-Gru-2019 Odsłon: 19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1475, położonej w obrębie 07-Południe, gmina Miasto Jasło 27-Lis-2019 Odsłon: 19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 61, położonej w obrębie 13-Wądoły, gmina Miasto Jasło 26-Lis-2019 Odsłon: 19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania właścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1462/1, położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło 22-Lis-2019 Odsłon: 16
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Warzyce, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1452 10-Paź-2019 Odsłon: 78
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania współwłaścicieli do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie 17-Bryły, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 382 08-Paź-2019 Odsłon: 55
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania samoistnych posiadaczy do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 531 08-Paź-2019 Odsłon: 49
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania samoistnego posiadacza do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 344/4 08-Paź-2019 Odsłon: 45
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie 16-Kaczorowy, gmina Miasto Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 389 07-Paź-2019 Odsłon: 39