Tytuł Wytworzony Odsłony
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewid. nr 257/20 oraz 257/21, położonej w obrębie Wola Cieklińska, gmina Dębowiec 24-Wrz-2020 Odsłon: 6
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewid. nr 257/20 oraz 257/21, położonej w obrębie Wola Cieklińska, gmina Dębowiec 24-Wrz-2020 Odsłon: 6
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 367, położonej w obrębie 05-Hankówka, gmina Miasto Jasło 23-Wrz-2020 Odsłon: 2
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1145, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło 22-Wrz-2020 Odsłon: 7
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1142, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło 21-Wrz-2020 Odsłon: 6
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1462, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło 21-Wrz-2020 Odsłon: 4
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1137, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło 21-Wrz-2020 Odsłon: 5
Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 5 lat, mieszczącej się na parterze budynku posadowionego na działce ewid. nr 520/2, położonej w obrębie 08-Centrum, gmina Miasto Jasło 28-Sie-2020 Odsłon: 25
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 315/2, położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn. 13-Sie-2020 Odsłon: 84
Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tarnowiec, Gmina Tarnowiec, oznaczonej jako działka ewid. nr 486 10-Sie-2020 Odsłon: 33