Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.

Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.

Osoby zainteresowane muszą więc skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel na danej uczelni. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera, przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:

 • jakości przedstawionej kandydatury
 • strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej
 • priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.

W ostatniej edycji programu wpłynęło łącznie 1630 aplikacji. Przyznane zostały 383 stypendia na rok akademicki 2020-2021: 320 na poziomie magisterskim i 63 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazło się aż trzech studentów z Polski.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Stypendium przyznawane jest na okres:

 • do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2)
 • do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2)
 • do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2)
 • do 12 miesięcy na studia doktoranckie.

Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 września 2020 r.

Termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: określony wewnętrznie przez daną uczelnię

Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 8 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie wyników: w tygodniu od 22 marca 2021 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2021 r.

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0

W przypadku wszelkich pytań związanych ze stypendiami czy studiami we Francji zapraszamy do kontaktu z Campus France Polska:

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/dzial-ds-wspolpracy-uniwersyteckiej-i-naukowej-campus-france-polska

EIFFEL BARRE

Wielkimi krokami zbliża się do nas czas świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji zapraszamy Państwa do wspólnego kolędowania.

Konkurs odbywać się będzie w formule online. Każda rodzina przygotować może 1 kolędę bądź pastorałkę. Mile widziana wielopokoleniowość grupy rodzinnej. Do udziału zapraszamy starszych i młodszych. Niech ten konkurs stanie się okazją dla Państwa do uwiecznienia na filmie wspólnego kolędowania.

Nagrania nadsyłać można do 28 grudnia 2020 r. Wyniki ogłosimy 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie umieszczonym na stronie www.mdkjaslo.pl

Organizator Konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle

Serdecznie zapraszamy!

MDK w Jaśle

plakat

„100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” – pod takim tytułem w bieżącym roku realizowany jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP.

Konkurs po raz pierwszy odbywa się wg nowego regulaminu opracowanego przez Komisję ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP a przyjętego – Uchwała nr 117/22/2019 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 12 grudnia 2019 r.

Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle

regulamin

karta zgłoszeniowa

plakat ptak 2

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego do udziału w VI Internetowym Konkursie „Ptak mój przyjaciel”

Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

Głównymi celami  i założeniami konkursu są:

 • popularyzowanie wiedzy ornitologicznej,
 • propagowanie konieczności ochrony przyrody powiatu jasielskiego i Beskidu Niskiego,
 • zwiększenie aktywności turystyczno-krajoznawczej u dzieci i młodzieży,
 • tworzenie więzi emocjonalnych z przyrodą.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach i zostanie rozstrzygnięty z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

 • uczniowie szkół podstawowych klas 4-6,
 • uczniowie szkół podstawowych klas 7-8,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, który znajduje się na stronie mdkjaslo.pl. Formularz zgłoszeniowy można zostawić w  skrzynce pocztowej MDK (przed głównym wejściem), bądź przesłać pocztą na adres: m

MDK Jasło

Ul. Jana Pawła II 8 A

38-200 Jasło

Istnieje także możliwość  przesłania skanu dokumentu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                              Zapraszamy!

1

Co roku mogliśmy się zobaczyć z jasielskimi przedszkolakami w ramach Festiwalu „Eko piosenki z  małej scenki”. W obecnych czasach, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci Festiwal odbył się w  formule online.

W jubileuszowym XXV Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków wzięło udział 76 przedszkolaków z 11 placówek z Jasła. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować piosenkę o tematyce ekologicznej.

Bardzo się cieszymy, że pomimo obecnej sytuacji każde przedszkole zaangażowało się w nagranie występu, przygotowując dzieci nie tylko wokalnie, ale także dopracowując każdy szczegół, jak scenografia czy też stroje młodych podopiecznych.

Żałujemy, że nie mogliśmy się zobaczyć w naszym domu kultury, spotkanie z przedszkolakami zawsze sprawia nam dużo radości, a także dla nich stanowi okazję do zobaczenia się z rówieśnikami i wysłuchania ekologicznych piosenek, które mają za zadanie uczyć postaw dbania o nasze wspólne środowisko.

Dziękujemy wszystkim za udział w Festiwalu, nagrody zostaną Wam dostarczone już dzisiaj.

Organizatorem XXV Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków „Eko piosenki z małej scenki” był Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Występy dzieci zobaczyć można pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBsB5POpKldi-XrolnWWS441XJaDg9KOI

 MDK