imggcsiC710E101C0118740BB7F6EB4A357F74943DBB4BBmpid9maxwidth1920maxheight969

W starożytnej Sparcie wojownikowi wyruszającemu do boju życzono: „Wróć z tarczą lub na tarczy”, czyli jako zwycięzca lub poległy. Zawsze z honorem, traktując służbę ojczyźnie jako zaszczyt. Przez wiele lat kontynuację tej tradycji stanowiły tarcze uczniowskie, noszone na rękawach szkolnych mundurków. Uczęszczanie do placówki słynącej z walki o wysoki poziom nauczania, wpajającej w równym stopniu wiedzę, jak i wartości etyczne, wychowującej młodzież na odpowiedzialnych obywateli państwa, zawsze stanowiło powód do dumy. Renomę instytucji budowały latami całe pokolenia profesorów i uczniów, dbających o jej dobre imię.

Taką szkołą, istniejącą nieprzerwanie od ponad 150 lat, jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Godzi wykształcenie klasyczne z nowoczesnością, oferując − rzadkie współcześnie w programie nauczania − języki łaciński i francuski, a jednocześnie chlubiąc się posiadaniem własnego obserwatorium astronomicznego oraz osiągnięciami w dziedzinie zarówno przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno-przyrodniczych.

Na sukces edukacyjny składa się zawsze właściwe zarządzanie, kompetentna kadra i zdolni, pilni uczniowie. Nie można nigdy spocząć na laurach, gdyż zatrzymując się, zaczynamy się cofać. Nie grozi to I LO. Od kilku lat systematycznie osiąga wysoką pozycję w ogólnopolskim Rankingu Szkół Licealnych, tworzonym przez „Perspektywy”. W tym roku zajęło prestiżowe 10 miejsce na liście najlepszych placówek ogólnokształcących na Podkarpaciu, co stanowi awans w porównaniu z 12. − w 2020 r., 15. − w 2019 r. i 13. − w 2018 r. Z 228. lokatą znalazło się w 2021 r. w gronie najlepszych liceów w Polsce, wspinając się błyskawicznie, w ciągu roku, aż o 71 pozycji na liście (299 miejsce w 2020 r., 319 − w 2019 r., 317 − w 2018 r.).

W ten sposób placówka, która wychowała wiele pokoleń młodzieży z powiatu jasielskiego, udowodniła, że tytuł „Srebrnej Szkoły 2021” to nie przypadek. Z maturalnej rywalizacji wróciła „z tarczą”.

Dobra szkoła to również taka, która dba o rozwój wybitnie uzdolnionej młodzieży. Nie brak jej w jasielskim I LO. Zakwalifikowanie się w bieżącym roku szkolnym aż 29 osób do drugiego etapu 13 olimpiad przedmiotowych jest wspólnym sukcesem uczniów oraz opiekujących się nimi nauczycieli. Nasi wychowankowie wezmą udział w zmaganiach:

 LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

72 Olimpiady Matematycznej,

45 Olimpiady Języka Angielskiego,

62 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

XLVII Olimpiady Historycznej,

XLVII Olimpiady Geograficznej,

XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

XXXII Olimpiady Filozoficznej,

XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej,

XXVIII Olimpiady Informatycznej,

V Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,

XIV Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH", w zakresie:

- geografii z elementami geologii,

- matematyki,

XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego, Ogólnopolskiego Konkursu “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514”.

W najbliższych miesiącach liczni reprezentanci I LO będą uczestniczyć w konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, spośród których warto wymienić:

Ogólnopolski Konkurs „Z ortografią na co dzień”,

Ogólnopolski Konkurs „Z poprawną polszczyzną na co dzień”,

Ogólnopolski i Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa”,

Jagielloński Turniej Matematyczny.

Nie na próżno placówce patronuje król Stanisław Leszczyński, który sam był założycielem szkoły, zwanej Akademią Leszczyńskiego. Istnieje ona do dziś. Miała nie tylko kształcić młodych ludzi, ale przede wszystkim formować ich charakter, by wiedzę łączyli z prawością. Tej najważniejszej umiejętności nie zmierzy żaden ranking. Zweryfikuje ją życie. Warto jednak pamiętać łacińską maksymę: „Per aspera ad astra” („Przez trudy do gwiazd”). Niech prowadzi naszych uczniów do kolejnych sukcesów. Niech jak najczęściej wracają z tarczą. Niech będą dumą szkoły. Będziemy ich w tym wspierać.

Beata Baraś

 Zestawienie wyników maturalnych w roku szk. 2019/20 - załącznik PDF

Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.

Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.

Osoby zainteresowane muszą więc skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel na danej uczelni. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera, przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:

  • jakości przedstawionej kandydatury
  • strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej
  • priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.

W ostatniej edycji programu wpłynęło łącznie 1630 aplikacji. Przyznane zostały 383 stypendia na rok akademicki 2020-2021: 320 na poziomie magisterskim i 63 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazło się aż trzech studentów z Polski.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Stypendium przyznawane jest na okres:

  • do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2)
  • do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2)
  • do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2)
  • do 12 miesięcy na studia doktoranckie.

Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący:

Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 września 2020 r.

Termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: określony wewnętrznie przez daną uczelnię

Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 8 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie wyników: w tygodniu od 22 marca 2021 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2021 r.

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0

W przypadku wszelkich pytań związanych ze stypendiami czy studiami we Francji zapraszamy do kontaktu z Campus France Polska:

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/dzial-ds-wspolpracy-uniwersyteckiej-i-naukowej-campus-france-polska

EIFFEL BARRE

Wielkimi krokami zbliża się do nas czas świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji zapraszamy Państwa do wspólnego kolędowania.

Konkurs odbywać się będzie w formule online. Każda rodzina przygotować może 1 kolędę bądź pastorałkę. Mile widziana wielopokoleniowość grupy rodzinnej. Do udziału zapraszamy starszych i młodszych. Niech ten konkurs stanie się okazją dla Państwa do uwiecznienia na filmie wspólnego kolędowania.

Nagrania nadsyłać można do 28 grudnia 2020 r. Wyniki ogłosimy 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie umieszczonym na stronie www.mdkjaslo.pl

Organizator Konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle

Serdecznie zapraszamy!

MDK w Jaśle

plakat