Tytuł Wytworzony Odsłony
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejpn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna-Kunowa-Pusta Wola-Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w Przysiekach. 09-Lip-2020 Odsłon: 0
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z pięcioma przyłączami do budynków mieszkalnych w Błażkowej. 07-Lip-2020 Odsłon: 2
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Trzcinicy. 02-Lip-2020 Odsłon: 3
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Chrząstówce. 30-Cze-2020 Odsłon: 4
Informacja o zgłoszeniu budowy linii oświetlenia drogowego w Bieździedzy. 30-Cze-2020 Odsłon: 9
Informacja o zgłoszeniu budowy linii oświetlenia drogowego we Wrocance. 26-Cze-2020 Odsłon: 6
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego w Jaśle, przy ul. Klasztornej. 25-Cze-2020 Odsłon: 6
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w Jaśle. 25-Cze-2020 Odsłon: 6
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii oświetlenia drogowego w Umieszczu. 25-Cze-2020 Odsłon: 5
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Łubnie Opacym. 24-Cze-2020 Odsłon: 6