Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Mytarzy. 22-Sty-2021 Odsłon: 1
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych we Wróblowej. 22-Sty-2021 Odsłon: 2
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Czeluśnicy. 22-Sty-2021 Odsłon: 2
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego w Dąbrówce. 21-Sty-2021 Odsłon: 3
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego w Przysiekach. 20-Sty-2021 Odsłon: 4
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Gorzycach. 20-Sty-2021 Odsłon: 4
Informacja o zgłoszeniu budowy gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączem dla budynku mieszkalnego w Jaśle przy ul. Rzecznej. 20-Sty-2021 Odsłon: 5
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Lwowskiej Bocznej w Jaśle. 19-Sty-2021 Odsłon: 1
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Dębowcu. 15-Sty-2021 Odsłon: 8
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jaśle, przy ul. Dolnej. 14-Sty-2021 Odsłon: 9