Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Dębowcu. 18-Paź-2019 Odsłon: 5
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Łazach Dębowieckich. 18-Paź-2019 Odsłon: 5
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Dębowcu. 18-Paź-2019 Odsłon: 8
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Woli Cieklińskiej. 18-Paź-2019 Odsłon: 6
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Tarnowcu. 18-Paź-2019 Odsłon: 7
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka linii elektrycznej napowietrzno - kablowej do 1kV oświetlenia drogowego w Brzyskach. 18-Paź-2019 Odsłon: 4
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Osobnicy. 17-Paź-2019 Odsłon: 5
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w Przysiekach. 17-Paź-2019 Odsłon: 6
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego w Nawsiu Kołaczyckim. 16-Paź-2019 Odsłon: 5
Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego 16-Paź-2019 Odsłon: 6