Miasto Jasło

Miasto Jasło

Miasto Jasło jest położone w Kotlinie Krośnieńskiej, w zlewni rzek Wisłoki, Jasiołki i Ropy, na wysokości 280 - 350m nad poziomem morza. Miasto zajmuje powierzchnię ok. 37 km2, liczba mieszkańców wynosi ok. 36 tys.
Jasło leży na skrzyżowaniu szlaków kolejowo-drogowych. Najważniejsze szlaki komunikacji drogowej to: droga krajowa nr 28 (Zator - Medyka), droga krajowa nr 73 (Wiśniówka - Jasło). Głównymi szlakami komunikacji kolejowej są: Rzeszów - Jasło, Stróże - Zagórz. Miasto stanowi węzeł komunikacyjny o randze subregionalnej. Jest częścią Pogórza Jasielskiego, jako środowiska etnograficznego i kulturowego.


Gmina Brzyska

Gmina Brzyska

Gmina Brzyska od południa sąsiaduje z gminą Jasło i Skołyszyn, od zachodu z gminą Szerzyny, od północnego zachodu z gminą Jodłowa, od północnego wschodu z gminą Brzostek, a od wschodu z gminą Kołaczyce. Zajmuje ona obszar o powierzchni 45 km2, który zamieszkiwany jest przez ok. 6 500 osób. Gęstość zaludnienia jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej województwa na terenach wiejskich. Gminę tworzy 7 sołectw: Błażkowa, Brzyska, Dąbrówka, Kłodawa, Lipnica Dolna, Ujazd i Wróblowa. Jest gminą rolniczą- powierzchnia gruntów rolnych to prawie 70% powierzchni gminy, zaś prawie jedną czwartą powierzchni zajmują lasy.


Gmina Dębowiec

Gmina Dębowiec położona jest w powiecie jasielskim, jej powierzchnia wynosi ok. 86,5 km2 a liczba mieszkańców ok. 8 700 osób. Gminę tworzy 13 sołectw: Cieklin, Dębowiec, Duląbka, Dzielec, Dobrynia, Folusz, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Pagórek, Radość, Wola Cieklińska, Wola Dębowiecka i Zarzecze. Gmina leży na malowniczym obszarze Pogórza Jasielskiego. Na terenie gminy są eksploatowane złoża ropy naftowej i gazu oraz naturalne kruszywo. Jednym z najważniejszych walorów krajobrazowych gminy jest Magurski Park Narodowy w Beskidzie Niskim, który wraz z otuliną swoim zasięgiem obejmuje część Woli Cieklińskiej i Folusz. W Dębowcu znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej, odwiedzane rocznie przez ok. 80 tys. pielgrzymów.


Gmina Jasło

Gmina Jasło jest gmina wiejską, otaczającą pierścieniem miasto Jasło. Powierzchnia Gminy wynosi 93 km2 i zamieszkiwana jest przez ok. 16 500 mieszkańców, co stawia ją na pierwszym miejscu w powiecie jasielskim pod względem gęstości zaludnienia. Gminę tworzy 17 sołectw: Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Gorajowice, Jareniówka, Kowalowy, Łaski-Sobniów, Niegłowice, Niepla, Opacie, Osobnica, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda i Żółków.
Na terenie gminy znajduje się wiele cennych zabytków architektury, miejsc pamięci związanych z obu wojnami oraz jedna z największych atrakcji turystycznych powiatu - skansen archeologiczny w Trzcinicy, nazywany "Karpacką Troją”.


Gmina Kołaczyce

Gmina miejsko-wiejska Kołaczyce leży w północno - wschodniej części powiatu jasielskiego, oddalona jest około 11 km od Jasła. Kołaczyce – siedziba gminy - to drugie w powiecie jasielskim miasto. Gmina sąsiaduje od północy z gminą Brzostek, od północnego - wschodu z gminą Frysztak, od południowego - wschodu z gminą Jasło, a od zachodu z gminą Brzyska. Gmina Kołaczyce zajmuje obszar ponad 61 km2 i zamieszkuje ją ok. 9 000 osób. Gminę tworzy: miasto Kołaczyc i 7 sołectw: Bieździedza, Bieździadka, Krajowice, Lublica, Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka i Sowina.
Gmina jest jedną z mniejszych powierzchniowo gmin w powiecie jasielskim. Około 60% jej powierzchni zajmują użytki rolne, a ok. 32% - lasy.


Gmina Krempna

Gmina Krempna

Gmina Krempna położona jest w samym środku Beskidu Niskiego, malowniczego terenu chronionego w dużej części przez jeden z najmłodszych w Polsce - Magurski Park Narodowy. Powierzchnia gminy wynosi 204 km2, przy liczbie mieszkańców ok. 2000 osób. Gminę tworzy 9 miejscowości: Grab, Kotań, Krempna, Myscowa, Ożenna, Polany, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka i Wyszowatka. Przez gminę przebiega droga wojewódzka Jasło- Nowy Żmigród – Grab, która biegnie dalej na Słowację. Duża część obszaru gminy objęta jest ochroną w ramach Magurskiego Parku Narodowego. W Krempnej ma swoją siedzibę Dyrekcja parku oraz Ośrodek Edukacyjny parku wraz z nowoczesnym Muzeum Magurskiego Parku Narodowego. Lasy zajmują połowę powierzchni gminy.


Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród leży na Pogórzu Jasielskim, wśród malowniczych dolin i gór dorzecza górnej Wisłoki. Liczy ok. 9 200 mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi ok. 104 km2. Gminę tworzy 19 sołectw: Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina, Jaworze, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Sośniny, Nowy Żmigród, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik, Stary Żmigród i Toki.
W Nowym Żmigrodzie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: Jasło- Grab- granica państwa oraz Gorlice- Dukla.
Przez teren Nowego Żmigrodu wiodą szlaki turystyczne prowadzące w głąb Magurskiego Parku Narodowego. Jedna trzecia ogólnej powierzchni gminy to lasy, ok. 60% jej powierzchni stanowią grunty rolne. Wizytówką Nowego Żmigrodu z pewnością jest Sanktuarium Władysława Findysza, księdza Męczennika, które odwiedza rocznie setki pielgrzymów.


Gmina Osiek Jasielski

Powierzchnia gminy to 60km2, natomiast liczba ludności wynosi ok. 5400 mieszkańców. Teren w części południowej obejmuje Beskid Niski, natomiast północna część położona jest na obszarze Pogórza Środkowo-Beskidzkiego w obrębie Pogórza Jasielskiego. Gminę tworzy 8 sołectw: Mrukowa, Samoklęski, Pielgrzymka, Czekaj, Osiek Jasielski, Świerchowa, Załęże i Zawadka Osiecka.
Południowa część gminy jest objęta systemem obszarów chronionych –znajduje się tu Magurski Park Narodowy wraz z otuliną oraz obszar chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.


Skołyszyn

Gmina Skołyszyn

Gmina Skołyszyn położona jest w paśmie Pogórza Ciężkowickiego, Dołów Jasielsko- Sanockich i dorzeczu rzeki Ropy. Obszar gminy to ok. 78 km2, na którym zamieszkuje ok. 12 500 mieszkańców. Gminę tworzy 14 sołectw: Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, Skołyszyn, Siepietnica, Sławęcin i Święcany. Ukształtowanie terenu gminy jest bardzo zróżnicowane, z przewagą terenów pagórkowatych. Gmina Skołyszyn sąsiaduje od północy z gminą Szerzyny (w województwie małopolskim), od północnego wschodu natomiast z gminą Brzyska, a od wschodu z gminą Jasło. Gmina ma w przeważającej części charakter rolniczy.


Tarnowiec

Gmina Tarnowiec

Gmina Tarnowiec posiada powierzchnię ok. 63 km2 i liczbę mieszkańców około 9 200 osób. Leży na terenie Pogórza Środkowobeskidzkiego, zajmując na północy część Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej (Doły Jasielsko-Sanockie), a na południu część Pogórza Jasielskiego. Gminę tworzy 17 sołectw: Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Łajsce, Łubienko, Łubno-Opace, Łubno Szlacheckie, Nowy Glinik, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz i Wrocanka.
Miejscowość znana jest przede wszystkim ze swojego pięknego kościoła konsekrowanego w 1961 roku znanego jako Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia. Nieopodal świątyni znajdują się Mała i Duża Kalwaria ze stacjami drogi krzyżowej i kapliczkami różańcowymi.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. środa, 19, październik 2016 17:46 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 19, październik 2016 17:49 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 19, październik 2016 17:51 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 19, październik 2016 17:51 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 19, październik 2016 17:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 19, październik 2016 18:00 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 19, październik 2016 18:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 19, październik 2016 18:04 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 26, październik 2016 11:44 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 26, październik 2016 11:46 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, maj 2017 11:01 Przemysław Baciak
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, listopad 2017 09:50 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, listopad 2017 09:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, listopad 2017 10:00 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, listopad 2017 10:02 Paweł Szot