W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbyło się organizowane corocznie Misterium Męki Pańskiej.

Droga Krzyżowa rozpoczęła się na placu przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Następnie wierni wraz z niosącym krzyż, rozważając poszczególne stacje, przeszli wyznaczoną trasą do Kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Foluszu.

Stacje Drogi Krzyżowej inscenizowane były przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Tegoroczne misterium Męki Pańskiej, pomimo niesprzyjającej pogody, po raz kolejny zgromadziło tłumy wiernych, wśród których byli m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle: Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu, przedstawiciele samorządów lokalnych: Marcin Bolek – Wójt Gminy Dębowiec oraz Wiesław Pięta – Radny Gminy Dębowiec.

Rozważania przygotowały i prowadziły delegacje z zaproszonych placówek tj. z Domów Pomocy Społecznej z Krosna, Iwonicza, Rzeszowa, Gorlic, Brzozowa, Nowego Sącza, Moczar, Rudy, Klimkówki, Kołaczyc; Środowiskowych Domów Samopomocy z Nowego Żmigrodu oraz z Jasła, a także z Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu. Śpiew w trakcie Drogi Krzyżowej poprowadziły uczennice Szkoły Podstawowej w Cieklinie wraz z katechetą ks. Krzysztofem Stawarzem.

W modlitwie i rozważaniach tegorocznej Drogi Krzyżowej przewodniczył J.E. Ks. Biskup Jan Wątroba, który na zakończenie podziękował organizatorom i wszystkim wiernym oraz udzielił Bożego błogosławieństwa.

DPS w Foluszu 

DSC06350
DSC06350
DSC06351
DSC06351
DSC06352
DSC06352
DSC06358
DSC06358
DSC06359
DSC06359
DSC06367
DSC06367
DSC06375
DSC06375
DSC06378
DSC06378
DSC06385
DSC06385
DSC06391
DSC06391
DSC06395
DSC06395
DSC06396
DSC06396
DSC06404
DSC06404
DSC06405
DSC06405
DSC06417
DSC06417
DSC06421
DSC06421
DSC06422
DSC06422

W dniu dzisiejszym w Jaśle odbyły się uroczyste obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.  W tym dniu, pełnym zadumy i refleksji, wspominamy zarówno ofiary reżimu stalinowskiego jak i 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Jak napisał Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w liście okolicznościowym: Zarówno zbrodnia katyńska, jak i katastrofa pod Smoleńskiem, odebrały nam elity Rzeczpospolitej.

Obchody rozpoczęły się od modlitwy przy grobie śp. Senatora Stanisława Zająca. W asyście kompani honorowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, najbliższa rodzina i przyjaciele wspominali postać tego wybitnego syna jasielskiej ziemi.

Dalsze uroczystości miały miejsce pod pomnikiem „Golgota Wschodu”, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano Apel Pamięci oraz nazwiska 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Po ceremonii złożenia kwiatów i zapalenia zniczy, przez licznie przybyłe delegacje, list od Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego odczytał Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP. Adam Pawluś, Starosta Jasielski, w swoim przemówieniu wspominał tragiczne losy Polaków, którzy 79 lat temu zginęli z rąk sowieckich oprawców, a ich ciała spoczęły w zbiorowych dołach śmierci. Następnie odniósł się do wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Przypomniał też, jakie obowiązki spoczywają na każdym z nas: My Polacy mamy obowiązek ratowania suwerennej, wolnej Ojczyzny, opartej na chrześcijańskich zasadach i normach moralnych. Nikt nam w tym nie pomoże. To my musimy własną postawą, uczciwością, nawet za wysoką cenę, odrzucić pseudo-wartości, fałszywie pojętą tolerancję i przyczyniać się do odkłamywania naszej historii, szczególnie tej najnowszej. Niech te kamienie i krzyż, codziennie przypominają nam, jak należy okazywać wierność najwyższym wartościom.

Alicja Zając, Senator RP, serdecznie podziękowała wszystkim za udział w uroczystościach. Wspominała rozpacz, jaką odczuwała ona, jako wdowa po Stanisławie Zającu, Senatorze RP oraz  inni członkowie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Przypomniała, że katastrofa w której zginęli, jej przyczyny i przebieg, ciągle nie  zostały wyjaśnione. Nadzieję, na ich odkrycie, dają jednak działania obecnego rządu.

Ostatnim punktem obchodów będzie uroczysta Msza Święta o godzinie 18:00, w Kolegiackiej Parafii Fara, w intencji śp. Senatora Stanisława Zająca oraz ofiar Katastrofy Smoleńskiej

P1120329
P1120329
P1120344
P1120344
P1120359
P1120359
P1120362
P1120362
P1120364
P1120364
P1120369
P1120369
P1120373
P1120373
P1120375
P1120375
P1120386
P1120386
P1120392
P1120392
P1120400
P1120400
P1120401
P1120401
P1120414
P1120414
P1120422
P1120422
P1120426
P1120426
P1120432
P1120432
P1120438
P1120438
P1120442
P1120442
P1120444
P1120444
P1120446
P1120446
P1120448
P1120448
P1120456
P1120456
P1120460
P1120460
P1120463
P1120463
P1120467
P1120467
P1120487
P1120487
P1120496
P1120496
P1120516
P1120516
P1120537
P1120537
P1120545
P1120545
P1120553
P1120553
P1120564
P1120564
P1120583
P1120583

.

 

Przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle powstaje „pomnik” poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, którego koncepcję architektoniczną przygotował wybitny polski rzeźbiarz emigracyjny Andrzej Pityński. Artysta poinformował, że gipsowy model rzeźby, która zostanie ustawiona na wykonanym już cokole, został ukończony.

Pomysł wykonania dzieła, które uczciłoby pamięć Tych, którzy dla wolnej Polski poświęcili wszystko, także życie, narodził się w 2018 r. Inicjałem jego powstania był ówczesny Zarząd Powiatu w Jaśle. Cokół pod rzeźbę został już wykonany, natomiast trwały prace nad mającą go zwieńczyć rzeźbą. Mistrz Andrzej Pityński, w piśmie do Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego poinformował, że model pomnika w gipsie, w skali 1:1, został właśnie zakończony. Artysta wykonał model na własny koszt, jako dar dla Powiatu Jasielskiego. Jak informuje, po podpisaniu kontraktu z odlewnią, prześle tam swoje dzieło, pocięte na dziesięć segmentów. Po odlaniu w brązie i ostatecznym dopracowaniu, zostaną pospawane w całość. Artysta osobiście będzie nadzorował montaż całej kompozycji.

Powstanie w Jaśle „pomnika” autorstwa Andrzeja Pityńskiego, autora m.in. pomnika katyńskiego w Jersey City i pomnika poświęconego rzezi wołyńskiej, jest wielkim zaszczytem dla miasta i regionu jasielskiego.

Kompozycja dzieła przedstawia Orła Polskiego w koronie z ryngrafem „Matki Boskiej Ostrobramskiej”, walczącego z trzema hydrami symbolizującymi okupanta i stojącymi za nimi organizacje. 

Zbiórkę pieniędzy na jego wykonanie organizuje Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Część środków została już zebrana. Wszyscy, którym Wolna Polska i jej historia oraz związani z nią bohaterowie nie są obojętni, mogą dokonać wpłat pieniężnych na konto Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle nr: 18 1240 2337 1111 0010 1028 2914, z dopiskiem: „Budujemy Pomnik Żołnierzy Niezłomnych" lub w ramach darowizny przy rozliczeniu PIT na nr KRS: 0000251764.

Front
Front
left 3 4
left 3 4
Left Profile
Left Profile
right profile
right profile
Back 2
Back 2

 

Co ma wspólnego Vivaldi z kosmosem? Wydawałoby się, że nic… A jednak! Już 3 kwietnia br., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Fundacja Tygodnika Powszechnego zapraszają do wspólnych rozważań nad wszechświatem z Einsteinem i Vivaldim.

Spotkanie pt. „Cztery pory roku w muzyce i kosmosie” odbędzie 3 kwietnia br., o godz. 17.00 w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. Gośćmi kolejnego spotkania z cyklu „Wielkie Pytania w Nauce” będą ks. prof. Michał Heller – uczony, kosmolog, filozof i teolog oraz prof. Krzysztof Jakowicz – wybitny polski skrzypek. Mistrzom towarzyszyć będzie zespół ARSO Ensemble w składzie: Robert Naściszewski (skrzypce), Orest Telwach (skrzypce), Izabela Tobiasz (altówka), Anna Naściszewska (wiolonczela), Sławomir Ujek (kontrabas), z gościnnym udziałem Andrzeja Zawiszy (klawesyn), który wykona utwór „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.

„Trudno oddzielić ludzkie przeżywanie piękna od kodów ukrytych w naszych genach. Piękno należy także do najbardziej abstrakcyjnych pojęć ludzkiego ducha. W zachwycie pięknem, manifestującym się w każdej porze roku, daje znać o sobie nasze drzewo genealogiczne głęboko wrośnięte w przeszłość naszej planety i ostatecznie całego Kosmosu.

Sztuka jest rodzajem poznawania Wszechświata, a nauka rodzajem jego kontemplacji. W sztuce Wszechświat przemawia do nas tymi swoimi wymiarami, których nie da się wyrazić inaczej. Poprzez naukowe teorie wnikamy w tajniki Wszechświata i dajemy się uwieść jego pięknu.

Cykle czasu, powtarzające się w nawrotach pór roku, są tylko rezonansem kosmicznych cykli, tworzących historię Wszechświata.

W wykładzie, przeplatanym koncertem, te cykle odnajdziemy w sobie i poddamy się ich pięknu”.

Ks. prof. M. Heller

 plakat

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych, przy wsparciu i pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizuje ogólnopolski konkurs kulinarny mający promować najlepsze tradycyjne potrawy z całej Polski.

„Bitwa Regionów” jest konkursem skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2019 r., za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, nr tel. 17 85 37 837.

Konkurs będzie się składał z III etapów. Organizator przedstawi do 15 kwietnia 2019 r. od 6 do 10 najlepszych KGW z Podkarpacia, które zmierzą się w II etapie w dniu 9 czerwca w Górnie. Finał odbędzie się w Poznaniu podczas targów „Smaki Regionów” 28-30 września 2019 r.

Więcej szczegółów na powyższej stronie internetowej oraz pod numerem tel. 17 85 37 883.

Na laureatów konkursu kulinarnego czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD.

Ogłoszenie_bitwa_regionów
Ogłoszenie_bitwa_regionów