Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Jasielskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 414
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 22501
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 4861
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1562
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2499
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1731
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1550
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1864
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 727
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 881
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 892
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 916
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 791
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 629
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 564
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 621
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 532
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 765