Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 194
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 18126
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3984
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1335
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2011
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1422
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1218
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1434
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 631
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 750
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 759
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 774
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 677
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 527
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 456
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 536
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 461
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 609