Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 112
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 16091
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 3540
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1216
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1761
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1208
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1055
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1234
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 580
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 669
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 672
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 696
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 618
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 483
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 422
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 477
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 411
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 543