Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 314
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 20396
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 4395
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1446
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 2216
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 1584
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1375
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1651
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 674
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 812
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 817
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 837
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 729
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 577
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 521
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 573
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 495
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 685