Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Jasielskiego z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle 19-Lut-2019 Odsłon: 10
Wydział Komunikacji i Transportu 24-Paź-2016 Odsłon: 13589
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 24-Paź-2016 Odsłon: 2892
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych 24-Paź-2016 Odsłon: 1029
Wydział Architektury i Budownictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 1474
Wydział Edukacji 24-Paź-2016 Odsłon: 964
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24-Paź-2016 Odsłon: 865
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24-Paź-2016 Odsłon: 1045
Biuro Radców Prawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 489
Wydział Inwestycji 24-Paź-2016 Odsłon: 564
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 24-Paź-2016 Odsłon: 597
Wydział Organizacji i Kadr 24-Paź-2016 Odsłon: 571
Wydział Finansowo - Księgowy 24-Paź-2016 Odsłon: 531
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 24-Paź-2016 Odsłon: 420
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 24-Paź-2016 Odsłon: 358
Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych 24-Paź-2016 Odsłon: 404
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24-Paź-2016 Odsłon: 343
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 21-Paź-2016 Odsłon: 458