Rekomendacje i wyjaśnienia wypracowane w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, w tym osób niepełnosprawnych

Szczepimy się

Nowe zasady i ograniczenia

Aktualna sytuacja

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Materiał do produkcji maseczek

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2 , którzy nie wymagają hospitalizacji

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Wytyczne Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie obiektów dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę na terenie województwa podkarpackiego

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Nowe zasady kwarantanny w związku z koronawirusem

Informacje dla seniorów

Darmowa pomoc psychologiczna w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

Aktualna sytuacja na terenie Województwa Podkarpackiego

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Wytyczne Nr 1/2020 Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie obiektów dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę województwa podkarpackiego

Ulotka z QR – aplikacja kwarantanna domowa

Pismo w sprawie dyżurów nocnych aptek

 

KV_plakat_rozkładówka-1.jpg