Zakończył się rok szkolny 2018/2019. Łączna liczba uczniów promowanych do kolejnych klas w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Jasielskim  wynosi 2575 osoby, w tym z wyróżnieniem 244. Naukę zakończyło 1055 absolwentów, w tym 81 z wyróżnieniem.

Szczegóły dotyczące liczby osób promowanych i absolwentów, w tym z wyróżnieniem,  w poszczególnych szkołach w Powiecie Jasielskim obrazuje poniższa tabelka, są to dane na koniec roku szkolnego 2018/19.

Lp.

Szkoła

Liczba promowanych

w tym z wyróżnieniem

Liczba absolwentów

w tym z wyróżnieniem

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

553

97

201

21

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

260

44

139

7

3.

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

104

8

128

21

4.

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

444

46

145

20

5.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

350

16

103

1

6.

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

231

8

109

2

7.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

401

7

135

3

8.

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

232

18

95

6

Razem

2575

244

1055

81

Wszystkim uczniom gratulujemy wyników w nauce, a absolwentom życzymy kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów lub podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie.

Na czas wakacji nauczycielom i uczniom życzymy udanego, radosnego i pełnego wrażeń wypoczynku. Niech będą one bezpieczne, by wszyscy wypoczęci, zdrowi i pełni zapału wrócili we wrześniu do szkół.

DSC03563
DSC03563
DSC03575
DSC03575