Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że w dniu 11.09.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 4362 została ogłoszona Uchwała nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.08.2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

uchwała