W dniu 9 luty 2020 r., w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyła się konferencja prasowa dotycząca Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W konferencji udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski i jednocześnie pełnomocnik PiS w powiecie jasielskim oraz Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad natomiast budowy obwodnic finansowane będą ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

W powiecie jasielskim  i dębickim zostaną zrealizowane trzy ze stu obwodnic, a są nimi:

  1. Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem na odcinkach pomiędzy obwodnicami. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki budowie obwodnic ruch tranzytowy na osi północ-południe, w kierunku Pilzna i Jasła oraz drogi krajowej nr 94, drogi krajowej nr 28 i autostrady A4, zostanie wyprowadzony z obu miejscowości.

  1. Obwodnica Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73

Prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy. Inwestycja stanowi element większego zamierzenia związanego z poprawą przepustowości całego ciągu DK nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem. Inwestycja ma na celu wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z kierunków południowo-wschodniego i zachodniego, czyli drogi krajowej nr 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy powinien  się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

  1. Obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73

Dla inwestycji prowadzone są obecnie prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem. Celem budowy obwodnicy Pilzna jest wyprowadzenie z miasta ruchu, jaki koncentruje się z kierunków wschodniego i zachodniego (droga krajowa nr 94 i autostrada A4) oraz w kierunku południowym. Przebieg DK 73 łączy korytarz transportowy DK 94/A4 z drogą krajową nr 28 stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnicy ruch tranzytowy powinien się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz pozostali, którzy brali udział w konferencji podziękowali  wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego programu. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury. Dzięki budowie planowanych obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.  

 

IMG_9294
IMG_9294
IMG_9299
IMG_9299
IMG_9301
IMG_9301