Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała XXX/227/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie odwołania Starosty Jasielskiego 27-Paź-2016 Odsłon: 650
Uchwała XXX/226/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego. 27-Paź-2016 Odsłon: 614
Uchwała XXX/225/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimn 27-Paź-2016 Odsłon: 537
Uchwała Nr XXX/224/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą "Scalenie 27-Paź-2016 Odsłon: 684
Uchwała XXX/223/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2017 - 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w J 27-Paź-2016 Odsłon: 531
Uchwała XXX/222/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska w okresie od 27-Paź-2016 Odsłon: 525
Uchwała XXX/221/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna w okresie od 1 listopada 2016 27-Paź-2016 Odsłon: 532
Uchwała XXX/220/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okres 27-Paź-2016 Odsłon: 574
Uchwała XXX/219/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 27-Paź-2016 Odsłon: 994
Uchwała XXX/218/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 27-Paź-2016 Odsłon: 718