Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała XXVII/211/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Miasta Jasła. 29-Sie-2016 Odsłon: 632
Uchwała XXVII/210/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego za cenę niższą od ich wartości rynkowej. 29-Sie-2016 Odsłon: 554
Uchwała XXVII/209/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr IX/72/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie p 29-Sie-2016 Odsłon: 578
Uchwała XXVII/208/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 506
Uchwała XXVII/207/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Jasielskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 539
Uchwała XXVII/206/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 506
Uchwała XXVII/205/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2017 na pokrycie kosztów usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej. 29-Sie-2016 Odsłon: 580
Uchwała XXVII/204/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Jaśle do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 29-Sie-2016 Odsłon: 513
Uchwała XXVII/203/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2016 Odsłon: 575
Uchwała XXVII/202/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej. 29-Sie-2016 Odsłon: 524