Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 31-Mar-2016 Odsłon: 920
Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022” 31-Mar-2016 Odsłon: 762
Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 31-Mar-2016 Odsłon: 525
Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Glinik Pol 31-Mar-2016 Odsłon: 480
Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2016 - 2019 31-Mar-2016 Odsłon: 577
Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane na realizację zadań w 2016 roku z zakresu rehabilita 31-Mar-2016 Odsłon: 466
Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie odpowiedzi na skargę 31-Mar-2016 Odsłon: 606
Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 31-Mar-2016 Odsłon: 574