Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015-2024. 11-Sty-2016 Odsłon: 536
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2016 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XX/128/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku. 11-Sty-2016 Odsłon: 591
Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 06-Lut-2017 Odsłon: 506
Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środo 11-Sty-2016 Odsłon: 553
Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środo 11-Sty-2016 Odsłon: 530
Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 11-Sty-2016 Odsłon: 499