Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/66/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 01.06.2015 r. 28-Maj-2015 Odsłon: 560
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działk 28-Maj-2015 Odsłon: 531
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/64/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działk 28-Maj-2015 Odsłon: 582
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/63/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określone stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchom 28-Maj-2015 Odsłon: 538
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/62/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. 28-Maj-2015 Odsłon: 540
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. 28-Maj-2015 Odsłon: 530
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/60/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 28-Maj-2015 Odsłon: 596