Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/48/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych NR 1906R, 1907R i 1910R w sezonie zimowym 2014/2015 26-Mar-2015 Odsłon: 585
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/47/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 26-Mar-2015 Odsłon: 561
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/46/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2015”. 26-Mar-2015 Odsłon: 493
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/45/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2015 roku z zakresu rehabilitacji s 26-Mar-2015 Odsłon: 472
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/44/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jasielskiego 26-Mar-2015 Odsłon: 483
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/43/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok 26-Mar-2015 Odsłon: 599