Tytuł Wytworzony Odsłony
Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 721
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 772
Uchwała Nr V/41/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego 26-Lut-2015 Odsłon: 603
Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2016-2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i St 26-Lut-2015 Odsłon: 604
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 26-Lut-2015 Odsłon: 612
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego” 26-Lut-2015 Odsłon: 502
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 528
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 513
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 628
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020. 26-Lut-2015 Odsłon: 568