Tytuł Wytworzony Odsłony
Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 737
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 785
Uchwała Nr V/41/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego 26-Lut-2015 Odsłon: 610
Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2016-2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i St 26-Lut-2015 Odsłon: 615
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 26-Lut-2015 Odsłon: 623
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego” 26-Lut-2015 Odsłon: 511
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 538
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 521
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 642
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020. 26-Lut-2015 Odsłon: 602